NVTG start met het kwaliteitsregister voor haar leden

Gepubliceerd op 29 februari 2016

U heeft in de vooraankondiging op de website in het kort kunnen lezen wat wij willen gaan doen omtrent het kwaliteitsregister voor de leden. Tevens gaven wij aan waarom we dit gaan doen en wat wij van jullie vragen.

Waarom een kwaliteitsregister?

Een geregistreerde beroepsgroep zijn is al jaren de wens van de NVTG en haar leden. Tot nu toe misten wij een uniforme onderlegger waarin wij onze kennis en kunde konden beheren en borgen.
Het kwaliteitsregister wordt steeds actueler o.a. vanwege het convenant medische technologie. Werkervaring alleen is niet genoeg om kwaliteit te garanderen. Technici in de gezondheidszorg moeten actief werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vak. Met het kwaliteitsregister kunnen onze leden aantonen dat zij hun deskundigheid op peil houden.

Met behulp van het kwaliteitsregister:

  • Is er beter inzicht in bevoegdheden en bekwaamheden;
  • Zien collegaís en werkgevers je deskundigheid en dat je deze deskundigheid
    op peil houdt;
  • Bespaar je tijd bij het zoeken naar geaccrediteerde cursussen en opleidingen.

Wij zitten nu in de ontwikkelfase van het systeem. Dat doen we met de leden maar ook met een deskundige externe partij.

Input van onze achterban is essentieel en noodzakelijk. We gaan immers de inhoud ontwerpen met onderwerpen als: wat zijn de instapeisen, wie kan zich registreren en wanneer moet je je herregistreren? Hoe wordt de scholing/cursus getoetst, welke scholing moet er in? Welke competenties? Al deze kwalificaties moeten nog ingevuld worden. Alles wat voor het register ontworpen wordt, wordt tussentijds getoetst aan de leden via de regio's.