NVTG Najaarscollege op 5 oktober a.s. wordt uitgesteld naar voorjaar 2018

Gepubliceerd op 28 september 2017
NVTG Najaarscollege op 5 oktober a.s. wordt uitgesteld naar voorjaar 2018

De NVTG heeft moeten besluiten dat het NVTG Najaarscollege op 5 oktober 2017 geen doorgang zal hebben. Niet zozeer het totale aantal inschrijvingen inclusief bedrijfsleden woog mee in de gemaakte afwegingen, maar de te geringe participatie vanuit de instellingensleden was voor het NVTG-bestuur de aanleiding om het NVTG Najaarscollege op 5 oktober 2017 niet door te laten gaan. Alle leden die zich tot op heden hebben aangemeld voor het NVTG Najaarscollege zullen hiervan persoonlijk per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Gezien het thema ‘Kwaliteit en Veiligheid’ (toch een specifiek zorgthema) en de introductie van het Register Technologie Gezondheidszorg (RTG) achten we voldoende participatie vanuit de NVTG-leden van zorginstellingen. Dit is een voorwaarde om een goede invulling te kunnen geven aan het NVTG Najaarscollege. Op dit moment is niet aan die voorwaarde voldaan en hebben we besloten om deze onderwerpen door te schuiven naar het NVTG Voorjaarscongres in april 2018. Het bestuur heeft begin oktober een beleidsmiddag ingelast waarin een actieplan geďnitieerd zal worden hoe we de NVTG-leden ook via de regio’s kunnen betrekken bij de implementatie van NVTG-beleid 2020.

We rekenen op uw begrip en hopen u – en dan met name ook de NVTG instellingsleden – op het NVTG Voorjaarscongres in april 2018 te kunnen begroeten.


Hartelijk groeten,

Names het bestuur
Piet Visser
Voorzitter NVTG