NVTG Golf Event 2019 een groot succes

Gepubliceerd op 21 oktober 2019
NVTG Golf Event 2019 een groot succes

Op vrijdag 27 september jongstleden was golfbaan De Scherpenbergh gastheer van het jaarlijks traditioneel NVTG Golf Event. Ook nu weer werd deze golfdag aan de leden van de NVTG aangeboden door Sweegers en de Bruijn, Unica, Joulz en Applicom.
 
De ruim honderd deelnemers vormden twee groepen; 80 wedstrijdspelers en 25 enthousiaste starters die met het volgen van een golfclinic kennismaakten met deze sport. Voor iedereen, ervaren spelers en voorzichtige beginnelingen, was er dezelfde gemene deler: sportiviteit, ongedwongen samenzijn en het maken of hernieuwen van contacten.

P1170655

NVTG in de lift

In zijn welkomstwoord besteedde NVTG-voorzitter Piet Visser extra aandacht aan de update van de visie en missie NVTG 2019. “Door kennisverbinding brengen zorg- en bedrijfsleden samen de zorg vooruit”.
Ook werd genoemd dat het bestuur weer voltallig is en veel energie in het jaarprogramma 2020 steekt. De gehouden intervisiebijeenkomsten met de leden voorzien in een behoefte. De goede opkomst bij veel NVTG-bijeenkomsten, waarbij de participatie van de instellingsleden stijgend is, is een positieve ontwikkeling. Tot slot werd een oproep gedaan voor ambassadeurs ledenwerving NVTG, en werd de aanwezigen naar een kort nieuw NVTG-motto gevraagd. Op beide onderwerpen zijn reacties binnengekomen!

P1170719

Wedstrijd
Na ontvangst, koffie en de opening, vertrokken de wedstrijddeelnemers naar de hole waarvan zij startten. De wedstrijdvorm was Texas-scramble/best ball. In flights van vier werd op het scherpst van de snede gestreden.
Uiteindelijk werd de flight bestaande uit Casper van den Bos, Ron de Goeij, Jochem van Uden en Cor Wegman met 56 slagen netto (70 bruto) winnaar van editie 2019.

Clinic
De deelnemers aan de clinic beëindigden hun oefeningen met het spelen van een onderlinge wedstrijd op de kleine baan. Hier kwam Jan de Man als beste naar voren, waarmee hij Jan van Someren en Jurg Schlieker net voorbleef.

P1170714
P1170728
P1170734

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het afsluitend buffet. Alle prijswinnaars ontvingen uit handen van de organisatie hun prijs en een aandenken aan deze dag. De winnende flight kreeg de traditionele wisselbeker overhandigd, waarin hun namen zullen worden gegraveerd.
 
Ter afsluiting werden alle deelnemers en andere betrokkenen hartelijk bedankt voor hun komst en inzet. In het bijzonder de initiatiefnemers/sponsoren Unica, Joulz, Applicom en Sweegers en de Bruijn.

Sponsoren 2019

Logo's 2018