NVTG-college is een nieuwe activiteit

Gepubliceerd op 14 mei 2018
NVTG-college is een nieuwe activiteit

Haal alles uit uw lidmaatschap, verruim uw kennis en kom in contact met collega's

De NVTG wil actuele ontwikkelingen onder de aandacht brengen en zorgen voor kennisuitwisseling en kennisdelen. Daarom biedt de NVTG haar leden vier colleges aan in 2018. De thema's zijn bepaald door u. Afgelopen najaar heeft u aangegeven in de telefonische enquête welke thema u belangrijk vindt. Het eerste college heeft plaatsgevonden op 8 mei jl. en ging over ‘de zin en onzin van benchmarking’. Hierover leest u meer in de terugblik op deze website.

Het tweede college zal plaatsvinden op 21 juni en is in eerste instantie gericht op leden die werkzaam zijn in de cure-sector. Het volledige programma vindt u op de website.

Voorlopig worden de bijeenkomsten door bedrijven verzorgd. In het vervolg worden zorginstellingen en onderwijs en/of kennisinstituten uitgenodigd om een thema te behandelen. U kunt denken bij actuele ontwikkelingen aan: iets wat helemaal nieuw is, nog niet is uitontwikkeld, discussie oproept, meer regelgeving vraagt of waar nog geen reguliere opleidingen/trainingen beschikbaar voor zijn gesteld in de scholingsagenda van het RTG.

Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor care en cure instellingsleden. Zorg ervoor dat je kennis actueel blijft en meld je aan voor de komende bijeenkomst.

Interessepeiling Care-sector

De NVTG wil samen met Meditain onderzoeken in hoeverre het convenant veilig toepassen medische technologie ook van toepassing is voor de care-sector. Daarom wil de NVTG graag met een aantal leden die werkzaam zijn in de care van gedachte wisselen over hoe de NVTG daar vorm en inhoud aan kan geven; bijvoorbeeld in de vorm van een NVTG-college veilig toepassen medische technologie voor de leden werkzaam in de care-sector. Indien u daar graag een bijdrage aan wilt leveren, stuur dan een e-mail naar de backoffice via .