Nieuwe versie CO2 Reductietool Zorg beschikbaar

Gepubliceerd op 21 november 2019
Nieuwe versie CO2 Reductietool Zorg beschikbaar

Versie 1.1 van de MPZ CO2 Reductietool Zorg is beschikbaar als download. Na een succesvolle pilotfase is de feedback op deze eerste versie van de tool (1.0) verwerkt. Onze dank aan alle bijdragers! De nieuwe versie is wederom hier te downloaden: https://milieuplatformzorg.nl/kennisbank/mpztool/
 
Vanwege de enkele structurele wijzigingen is het in deze update niet mogelijk data één op één over te kopiëren uit de oude versie. De locaties moeten helaas opnieuw ingevuld worden. Om u hierin te ontlasten bieden wij aan dit voor u over te zetten. Mail daartoe uw oude excel (zie versienummer 1.0 op het eerste tabblad) naar  o.v.v: OVERZETTEN CO2 TOOL. Wij streven ernaar dit binnen een maand voor u uit te voeren en evt. volgende updates in de vorm van een lijst te maken welke direct in de tool geplakt kan worden.  
 
Een volledig overzicht van de vernieuwingen is binnenkort beschikbaar. De grootste veranderingen in versie 1.1 zijn:

  • Reductie van gas en elektra per maatregel zijn nu berekend op basis van reductiefactoren van het energieverbruik. Ook besparingen en terugverdientijden zijn nu dynamisch. 
  • Het aantal locaties is nu zelf uit te breiden tot een max. van 50 (mits uw computer dat toelaat)
  • In de bedrijfsgegevens kan nu ook het afstootjaar ingevuld worden 
  • Enkele kengetallen zijn verscherpt
  • De BENG-normen zijn uit de berekeningsmethode van nieuwbouw gehaald. Vanaf 2030 wordt met energieneutrale nieuwbouw gerekend. 
  • De tool is nu slechts 14 MB (ipv 90 MB) en daardoor een stuk sneller.

MPZ is in opdracht van het ministerie VWS samen met TNO gestart met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Een van de taken is om de routekaarten van de sector terug te krijgen en de branches en VWS te voeden met aanbevelingen vanuit het werkveld voor de energietransitie. In dat kader kunt u bijdragen door uw routekaart te delen zodat wij een beeld krijgen hoe de sector ervoor staat. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en kunt u mailen naar Lars Luscuere.
 
Vragen over de tool of de routekaart in het algemeen kunt u stellen via: https://dezorgduurzaam.milieuplatformzorg.nl/contact/stel-een-vraag. U vindt hier ook de veelgestelde vragen.