Knowing you better

Gepubliceerd op 20 december 2017

Knowing you better is een nieuw initiatief van de NVTG regio West. Het is bedoeld om leden gericht te informeren. Het principe gaat uit van de behoefte aan informatie en de knowhow die aanwezig is binnen het bedrijfsleven.

EfficiŽnt en dichtbij

Met knowing you better willen wij een platform bieden waar iedereen de vrijheid heeft om deel te nemen. Afhankelijk van uw interesse in het onderwerp kunt u besluiten deel te nemen, of te wachten tot een volgende sessie met een voor u meer passend onderwerp. Hierdoor kunt u op efficiŽnte wijze met uw kostbare tijd omgaan. Tevens is er de mogelijkheid kennissen of vakgenoten met gelijke interesse in het onderwerp, uit te nodigen om deel te nemen.

Bij voldoende inschrijvingen willen wij per 2 maanden een knowing you better sessie houden. Deze bijeenkomsten zullen gedurende twee dagen in de regio plaatsvinden. De locaties zullen verspreid in de regio gekozen worden met als doel de reistijd voor deelnemers te beperken. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden rond het middag uur, zodat het delen van kennis en het nuttigen van een heerlijke lunch kunnen worden gecombineerd. In de bijlage vindt u meer informatie over dit nieuwe initiatief.

Het doel is op een efficiŽnte wijze informatie te delen. Dit is waar onze vereniging voor staat. Om dit op de juiste wijze te doen hebben wij een goed beeld nodig van de behoeften aan informatie van onze leden. Alleen met die kennis kunnen wij de juiste verbindingen maken.

Wij nodigen u, als Instellingsleden, graag uit uw wensen op het gebied van actuele onderwerpen binnen de gezondheidszorg aan ons door te geven. Ook stellen wij het zeer op prijs als u, uw locatie beschikbaar wilt stellen om een knowing you better sessie te kunnen organiseren.

Onze bedrijfsleden vragen wij om maximaal drie interessante onderwerpen waar zij in uitblinken, onderscheidend zijn en toegevoegde waarde kunnen leveren aan ons door te geven, met een korte motivatie per onderwerp.

Met de behoefte aan, en het aanbod van informatie zullen wij dan een gericht programma(menu) voor u opstellen voor een 2 uur durende sessie voorzien van een heerlijke lunch.

Alleen door met elkaar samen te werken kunnen wij knowing you better tot een succes maken. Wij vragen u dan ook ons te helpen en uw bijdrage door te geven via onderstaand e-mailadres regiowest@nvtg.nl.

Wij wensen u en uw familie fijne feestdagen en een fantastisch begin van 2018.

Bekijk hier de brochure.