Kerstboodschap International Federation of Hospital Engineering

Gepubliceerd op 14 december 2017
Kerstboodschap International Federation of Hospital Engineering

Beste IFHE-vrienden,

Net als vorig jaar moet ik vaststellen dat het jaar 2017 net als voorgaande jaren weer voorbijgevlogen is.
Voor mij, als voorzitter, niet echt een makkelijk jaar, maar wel een jaar waar we een eerste stap hebben kunnen zetten naar de toekomst. Naar een nieuwe IFHE welke beter past bij de veranderende wereld, welke meegaat met de modernisering van de gezondheidszorg. Maar ook de wereld die beter aansluit bij de wensen van onze leden, de leden van de IFHE wereldwijd. Een IFHE waar wij de leden en belangstellenden makkelijker en beter kunnen bereiken, het eenvoudiger voor leden wordt om zelf een bijdrage te leveren aan de IFHE, bv door research rapporten, participatie in werkgroepen, onderwijs ect...

We hebben kunnen zien dat de IFHE niet de federatie is die het werk zelf verricht maar de IFHE is de partner die de connecties maakt, de IFHE is het netwerk wereldwijd die leden een platform biedt waar zij mensen ontmoeten, waar ze kennis kunnen delen en kennis mogen halen. En dat alles nog steeds om door kennisdeling een betere gezondheidzorg wereldwijd te creŽren. Het is voor mij dan ook een privilege uw voorzitter te mogen zijn.

Het afgelopen jaar heb ik de gelegenheid gehad vele landen die IFHE lid zijn te mogen bezoeken, diverse lezingen gegeven maar vooral kunnen laten zien wat de waarde en de kracht van de IFHE wereldwijd is. De samenwerking met andere wereldorganisaties zoals de WHO kunnen vergroten, bedrijven enthousiast gemaakt om partner te worden, en samen met andere leden het onderwijs en de kennisdeling geweldig versterkt. Ik ben trots dat ik namens u, alle leden van de IFHE, ben verkozen tot 1 van 100 meest invloedrijke mensen in de gezondheidszorg wereldwijd. Een eervolle beloning voor ons allemaal, voor het vele werk wat we met elkaar verrichten. Maar we zijn er natuurlijk nog nietÖ

Tijdens de councilvergadering in september in Rio hebben we voor het eerst op een interactieve manier vergaderd, eenieder heeft de gelegenheid gekregen aan te geven wie we zijn, wat men verwacht en waar we naar toe gaan of beter gezegd naar toe willen. Er is een werkgroep gestart ďde toekomst van de IFHEĒ die nu en het komende jaar werkt aan een toekomstplan voor de IFHE. Dit plan, deze ideeŽn zullen op het wereldcongres in Brisbane in AustraliŽ worden gepresenteerd aan de Council, wij denken hiermee de stap te zetten die nodig is, ervoor zorgt dat de IFHE ook in de toekomst een belangrijke wereldpartner blijft die meewerkt aan betere gezondheid voor iedereen wereldwijd.

De EXCO van de IFHE wenst u de komende dagen tijd voor reflectie over het verleden en naar het heden; wens u allen gezondheid, energie en kracht voor het komede jaar; en wij wensen dat u de steun en de antwoorden vindt die nodig zijn bij het oplossen van de gezondheidszorg uitdagingen die op uw pad komen.
Wij wensen alle IFHE leden en vrienden een vrolijk kerstfeest en een gelukkig en gezond 2018.

Douwe Kiestra
Voorzitter IFHE