Frequently Asked Questions expertpanel corona

Gepubliceerd op 12 mei 2020
Frequently Asked Questions expertpanel corona

​Deze lijst met vragen is samengesteld op basis van de vragen die het expertpanel corona () heeft ontvangen en al heeft beantwoord. Deze vragen zijn veelal in een specifieke context gesteld en de antwoorden zijn op deze context toegesneden. De in dit document gegeven antwoorden zijn dus niet zondermeer in iedere situatie van toepassing. Wel kunnen de vragen en daarop gegeven antwoorden mogelijk helpen om richting te geven aan de vragen die u heeft. De gegeven antwoorden gaan hierbij uit van een relatief hoge concentratie COVID‐19 verdachte of COVID‐19 bevestigde patiënten.

Klik hier om het document op de website van TNO te downloaden