Bericht van uw Regiovoorzitter

Gepubliceerd op 23 februari 2017

Beste leden NVTG Regio West,

Waarschijnlijk is inmiddels iedereen al op de hoogte van het feit dat er is vanaf de ALV van oktober 2016 één NVTG bestuur is en dat we van 7 Kringen naar 4 Regio’s overgegaan zijn. De vier Regiovoorzitters nemen als linking pin - tussen bestuur en regio - plaats in het bestuur. Regio West, waarvan jullie deel uitmaken, bestaat globaal uit de provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en een deel van de provincie Utrecht.

Voor degene die mij nog niet kennen: ik ben Loek van Houten, werkzaam bij Raadgevend Ingenieursbureau Smits van Burgst. Sinds 2010 ben ik lid van de NVTG, daarnaast “oud” voorzitter Kring Holland-Zuid en nu mag ik jullie voorzitter zijn.
Op dit moment ben ik bezig met het samenstellen van een kernteam waarmee ik o.a. de bijeenkomsten en congressen voor Regio West ga organiseren. Vier leden hebben zich bereid gevonden om zitting te nemen. We zijn nog op zoek naar twee instellingsleden.

Aan de jaarplanning van 2017 wordt momenteel hard gewerkt. Deze zult u binnenkort tegemoet zien.

Heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen via