Bericht van het Kernteam Regio West

Gepubliceerd op 6 april 2017

Donderdag 13 april 2017 wordt het NVTG voorjaarscongres in Nijkerk gehouden
en woensdag 12 april de netwerkavond, een goede gelegenheid om elkaar te treffen.
Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst van Regio West meldde ik u, dat ik bezig was om het Kernteam voor de Regio West samen te stellen.

Inmiddels zijn bijna alle vacatures ingevuld. Het Kernteam Regio West bestaat uit:
· Marcel Barendregt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ()
· Theo Broere van Züblin Nederland ()
· Niek Grobben van Royal Haskoning DHV ()
· Loek van Houten van Smits van Burgst ()
· Klaas Zeeman van DiiP BV ()
Wij zijn nog op zoek naar een instellingslid die graag deel wil uitmaken van het kernteam.

Wij zijn al een paar keer bij elkaar geweest om het jaarplan voor 2017 (niet meer dan 3x A4) vorm te geven. Deze zal eind april naar jullie toegezonden worden.
Graag zouden wij eind mei / begin juni onze eerste regio bijeenkomst organiseren
om onze plannen toe te lichten. Dit zal een bijeenkomst worden zonder thema met een
eyecatcher. Daarna worden de thema’s voor de volgende bijeenkomsten bepaald.

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten in Nijkerk!

Namens het Kernteam Regio West,
Loek van Houten