Benchmark onderhoudskosten ziekenhuis 2017

Gepubliceerd op 11 oktober 2017
Benchmark onderhoudskosten ziekenhuis 2017

Trendlijn: Stijging exploitatiekosten zet door.

De resultaten van de benchmark onderhoudskosten ziekenhuizen 2017 zijn bekend. Het is voor de 11e keer dat Quadrance deze benchmark organiseert. De resultaten geven een duidelijke trend aan. Er is sprake van een stabiele stijging van exploitatiekosten. Verder blijkt dat ziekenhuizen die sterk op hun procesinrichting inzetten, in de meetperiode financieel beter presteren.

Quadrance

In de benchmark onderhoudskosten ziekenhuizen worden de materiële en personele kosten en de inzet voor beheer en onderhoud van gebouwen, terreinen, installaties en niet-medische apparatuur van verschillende ziekenhuizen met elkaar vergeleken. De uitkomsten bieden Nederlandse ziekenhuizen een waardevol vergelijkingsinstrument. Zeker nu de resultaten een duidelijke trendlijn laten zien.

Stoppen met bezuinigen

“Wanneer een ziekenhuis sterk van de trendlijn afwijkt, is dat eigenlijk altijd een aanleiding voor nader onderzoek. Een onderbesteding kan wijzen op niet-gedekte risico’s, terwijl een overbesteding natuurlijk duidt op efficiency verlies”, licht Patrick Lammers van Quadrance toe. “Bezuinigen blijkt opvallend genoeg géén resultaat over een langere periode op te leveren. Een van de belangrijkste conclusies tijdens de plenaire bespreking was dan ook: ‘Wie wil besparen, moet stoppen met bezuinigen."

Verbeterde prestaties

De benchmark levert een schat aan informatie op over de kosten van onderhoud. Doordat de deelnemers ook informatie uitwisselen over beleid en werkwijze, groeit het inzicht en verbeteren de prestaties. Deelnemers zijn dan ook positief over de jaarlijkse benchmark.

Beter inzicht in financiële cijfers

“Het eerste jaar hebben we veel tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van de benchmark-informatie. Dit heeft er meteen toe geleid dat onze administratie is verbeterd en we gedurende het jaar beter inzicht kregen in zowel financiële- als productiecijfers”, vertelt Helm Coenemans, Teammanager Huisvesting & Gebouwtechniek van Ziekenhuis Bernhoven. “Dit jaar hebben we de uitkomsten van de benchmark vooral gebruikt om onze energieprestatie te verbeteren.”.

Delen van ervaringen brengt je verder

Ook Ron van den Hoven, Manager Vastgoed ZGT, is enthousiast: “De benchmark is voor ons een mooi stuurinstrument. Ook worden samenkomsten georganiseerd om met elkaar de resultaten te bediscussiëren. Daarbij gaat het enerzijds om techniek en vakinhoudelijke zaken, maar anderzijds ook om de context waarbinnen men binnen de ziekenhuizen werkzaam is. Dat maakt deze bijeenkomsten bijzonder boeiend en leerzaam.” Annette van Rijthoven, hoofd gebouwbeheer van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, deelt die mening: “Doordat collega-ziekenhuizen elkaar in de dagelijkse praktijk te weinig opzoeken is de bijeenkomst een mooi platform om kennis te delen. Het delen van ervaringen brengt je in de praktijk echt verder.”.

Benchmark Gemiddelde kosten