Voorwaarden en contributie

Aan het lidmaatschap van de NVTG zijn een aantal voorwaarden verbonden. Leden van de vereniging zijn managers met alle facilitaire disciplines of tenminste één of meer technische disciplines in hun portefeuille, dan wel toeleveranciers van facilitaire producten en diensten. Verder is het werkzaam zijn of toeleveren aan de gezondheidszorg een absolute voorwaarde. Nadere criteria worden niet gesteld aan de (aspirant)leden van de NVTG. Het lidmaatschap van de NVTG geeft recht op:

  • Kostenloze deelname aan kringactiviteiten
  • Gratis toezending NVTG-Nieuwsbrieven
  • Deelname aan alle landelijke activiteiten tegen bijzonder scherpe prijs/prestatieverhoudingen
  • Abonnement op FMT Gezondheidszorg
  • Exclusieve toegang tot de ledenpagina’s op de website en raadpleging/ toezending van de ledenlijst met alle relevante adresgegevens van collega’s.

De NVTG levert hèt netwerk om gemeenschappelijke problemen te bediscussiëren, adviezen van experts te vernemen, vaardigheden en kennis te verwerven en zodoende beter te functioneren als facility professional in de gezondheidszorg. Informatie over het lidmaatschap:

Contributie

De contributie voor de NVTG wordt per verenigingsjaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Enkele jaren geleden heeft de ALV besloten dat de contributie per jaar met de prijsindex mag stijgen. Contributiefacturen worden verstuurd in januari, dan wel op het moment dat men geaccepteerd is als lid.

De huidige contributies zijn:

Instellingsleden € 223,00
Bedrijfsleden € 500,00
Seniorleden € 56,00
Studieleden € 25,00
Ereleden en bijzondere leden zijn vrijgesteld van contributie