Voorwaarden en contributie

Aan het lidmaatschap van de NVTG zijn een aantal voorwaarden verbonden. Leden van de vereniging zijn managers met alle facilitaire disciplines of tenminste één of meer technische disciplines in hun portefeuille, dan wel toeleveranciers van facilitaire producten en diensten. Verder is het werkzaam zijn of toeleveren aan de gezondheidszorg een absolute voorwaarde. Nadere criteria worden niet gesteld aan de (aspirant)leden van de NVTG. Het lidmaatschap van de NVTG geeft recht op:

  • Kostenloze deelname aan regioactiviteiten
  • Gratis toezending NVTG-Nieuwsbrieven
  • Deelname aan alle landelijke activiteiten tegen bijzonder scherpe prijs/prestatieverhoudingen
  • Abonnement op FMT Gezondheidszorg

Contributie

De contributie voor de NVTG wordt per verenigingsjaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Enkele jaren geleden heeft de ALV besloten dat de contributie per jaar met de prijsindex mag stijgen. Contributiefacturen worden verstuurd in januari, dan wel op het moment dat men geaccepteerd is als lid.

De huidige contributies zijn

Type lidmaatschap Kosten
Instellingsleden € 250,00*
Bedrijfsleden € 500,00
Seniorleden € 56,00
Studieleden € 25,00
Ereleden en bijzondere leden  vrijgesteld van contributie

Het collectieve lidmaatschap, wat betekent dit voor jou?

* Instellingsleden
Het lidmaatschap is gedurende het lopende jaar gratis. Het daaropvolgende jaar ontvangt u een factuur voor het lidmaatschap conform de dan geldende contributies. Opzegging van het lidmaatschap kan pas na verstrijken van het jaar waarin voor het eerst contributie is betaald.

Het collectieve instellingslidmaatschap hebben we voor u ook financieel aantrekkelijk gemaakt. Voor elke eerste medewerker die u aanmeldt of die al lid is van de NVTG geldt de huidige (basis-) contributie van € 250,- per jaar, voor elke volgende medewerker van dezelfde zorginstelling bedraagt de contributie slechts € 50,- per medewerker per jaar. Daarnaast bieden we als belangrijk voordeel dat u, uw collega’s en medewerkers die NVTG-lid zijn of lid worden zich ook direct kunnen inschrijven bij het RTG-register. De NVTG hoopt met deze contributie aanpassing het lidmaatschap voor uw instelling laagdrempelig te maken, zodat meer collega’s die werkzaam in de (zorg) technologie lid van de NVTG worden .

Bedrijfsleden
Bedrijfsleden betalen het contributiebedrag naar rato voor het nog komende jaar.