LedencategorieŽn

Er zijn verschillende leden actief binnen de NVTG, dit zijn: instellingsleden, bedrijfsleden en studieleden. Daarnaast zijn er drie soorten uitzonderlijke lidmaatschappen. Benieuwd of u in een van de profielen past? Hieronder vindt u meer informatie per lidmaatschapscategorie.

Instellingsleden

Instellingsleden zijn (technisch) facility professionals die daadwerkelijk werkzaam zijn in een instelling voor de gezondheidszorg. Zij bekleden daar managementfuncties met verantwoordelijkheid voor het gehele vakgebied of technische onderdelen daarvan. Functies waar u hierbij aan moet denken zijn:

 • Manager Techniek
 • Directeur vastgoed
 • Hoofd technische dienst
 • Manager Vastgoed
 • Unithoofd/Sector manager (bouw, elektrotechniek, werktuigbouwkundig, etc.)
 • Projectmanager/Projectleider/Programma manager

Voorwaarde is dat u werknemer bent bij een instelling in de cure of de care sector van de gezondheidszorg. Wanneer u zich aanmeld als instellingslid en voldoet aan de voorwaarden wordt u direct lid.

Bedrijfsleden

Bedrijfsleden zijn vertegenwoordigers van bedrijven die facilitaire producten en diensten leveren aan instellingen van de gezondheidszorg. Het aantal bedrijfsleden binnen de NVTG is statutair gelimiteerd. Functies waar u aan moet denken zijn:

 • Directeur
 • Vestigingsleider
 • Accountmanager
 • Consultant
 • Business Unit Manager

Vanuit bovenstaande functie bent u werkzaam bij een installatiebedrijf, aannemer, technisch adviesbureau, productleverancier, etc.

Wanneer u zich aanmeld als bedrijfslid zal worden beoordeeld of u voldoet aan alle voorwaarden. Daarnaast wordt bepaald of er ruimte is voor een bedrijfslid.*

Wanneer u echter bij uw aanmelding een instellingslid aandraagt die lid wordt, uw lidmaatschap ook direct wordt geaccepteerd.

* De verhouding tussen instellingsleden en bedrijfsleden moet namelijk altijd 50% + 1 instellingsleden zijn t.o.v. het aantal bedrijfsleden. Dit is statutair bepaald.

Studieleden

Studieleden zijn studenten die aan een opleiding volgen op HBO en WO niveau. Dit betreft opleidingen in de breedste zin van het woord en met een link naar de gezondheidszorg in de zin van techniek, vastgoed, gebouwbeheer, realisatie, etc. Studies waar aan gedacht moet worden zijn:

 • bouwkunde
 • technische opleiding elektrotechniek of werktuigbouwkundig
 • technische bedrijfskunde
 • facility management
 • architectuur

Dit betekent dat je kunt deel nemen aan alle NVTG activiteiten tegen een sterk gereduceerd tarief.

Uitzonderlijke lidmaatschapscategorieŽn

 • Bijzondere leden - Bijzondere leden worden benoemd door het hoofdbestuur, die op basis van hun positie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verenigingsdoelstellingen.
 • Ereleden - Leden met een langdurige betrokkenheid en een buitengewone verdienste voor de vereniging kunnen door het bestuur aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen voor het erelidmaatschap. De benoeming als erelid geschiedt voor het leven.
 • Seniorleden - Instellingsleden en bedrijfsleden die hun dienstverband door pensionering of vervroegde uittreding beŽindigen kunnen desgewenst als seniorlid deel blijven nemen aan de activiteiten van de vereniging.

Vragen?

Heeft u vragen over een van bovenstaande lidmaatschapscategorieŽn, dan kunt u contact opnemen met de NVTG backoffice.

Meld u nu aan als NVTG-lid!