Inschrijven

Instellingsleden
Het lidmaatschap is gedurende het lopende jaar gratis. Het daaropvolgende jaar ontvangt u een factuur voor het lidmaatschap conform de dan geldende contributies. Opzegging van het lidmaatschap kan pas na verstrijken van het jaar waarin voor het eerst contributie is betaald.

Bedrijfsleden
Bedrijfsleden betalen het contributiebedrag naar rato voor het nog komende jaar.

U kunt uw lidmaatschap door middel van onderstaand formulier aanvragen. Na verzending ontvangt u een e-mail bericht dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Daarna krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of u geaccepteerd bent als lid. Onderstaand formulier kan worden gebruikt voor zowel het aanvragen van instellings- als bedrijfslidmaatschap.

Om uw aanvraag goed te kunnen verwerken is het van belang dat u onderstaand formulier zo volledig mogelijk invult.

Privé

Zakelijk

Financieel