Inschrijven

Instellingsleden
Het lidmaatschap is gedurende het lopende jaar gratis. Het daaropvolgende jaar ontvangt u een factuur voor het lidmaatschap conform de dan geldende contributies. Opzegging van het lidmaatschap kan pas na verstrijken van het jaar waarin voor het eerst contributie is betaald.

Het collectieve instellingslidmaatschap hebben we voor u ook financieel aantrekkelijk gemaakt. Voor elke eerste medewerker die u aanmeldt of die al lid is van de NVTG geldt de huidige (basis-) contributie van € 250,- per jaar, voor elke volgende medewerker van dezelfde zorginstelling bedraagt de contributie slechts € 50,- per medewerker per jaar. Daarnaast bieden we als belangrijk voordeel dat u, uw collega’s en medewerkers die NVTG-lid zijn of lid worden zich ook direct kunnen inschrijven bij het RTG-register. De NVTG hoopt met deze contributie aanpassing het lidmaatschap voor uw instelling laagdrempelig te maken, zodat meer collega’s die werkzaam in de (zorg) technologie lid van de NVTG worden .

Bedrijfsleden
Bedrijfsleden betalen het contributiebedrag naar rato voor het nog komende jaar.

U kunt uw lidmaatschap door middel van onderstaand formulier aanvragen. Na verzending ontvangt u een e-mail bericht dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Daarna krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of u geaccepteerd bent als lid. Onderstaand formulier kan worden gebruikt voor zowel het aanvragen van instellings- als bedrijfslidmaatschap.

Om uw aanvraag goed te kunnen verwerken is het van belang dat u onderstaand formulier zo volledig mogelijk invult.

Privé

Zakelijk

Financieel