Als NVTG-lid draag je bij aan betere zorg en maak je direct gebruik van:

  • Toegang tot een groot netwerk van technische professionals in de zorg
  • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden 
  • Zakelijke kansen
Word nu ook lid!

Contributie

De contributie voor de NVTG wordt per verenigingsjaar vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Enkele jaren geleden heeft de ALV besloten dat de contributie per jaar met de prijsindex mag stijgen. Contributiefacturen worden verstuurd in januari, dan wel op het moment dat men geaccepteerd is als lid.

De huidige contributies zijn:

Instellingsleden Ä 223,00
Bedrijfsleden Ä 447,00
Seniorleden Ä 56,00
Studieleden Ä 25,00
Ereleden en bijzondere leden zijn vrijgesteld van contributie