Internationaal

De NVTG is een unieke vereniging met een uniek vakgebied. Dat betekent echter niet dat de NVTG "op een eiland vertoeft". Als het voor de leden een meerwaarde oplevert zal de vereniging samenwerking zoeken met andere deskundige organisaties en met andere partijen participeren in projecten. Dat geldt op nationaal – en internationaal niveau.

De NVTG neemt deel in tal van uiteenlopende overlegorganen en projecten. Voorbeelden die de diversiteit van participaties onderstrepen zijn: Platform Duurzame Huisvesting, Legionella Platform, Criminaliteitspreventie (CCV) en de Werkgroep InfectiePreventie richtlijnen (WIP). In de diverse werkgroepen speelt de vereniging een actieve rol.

In Nederland werkt de NVTG nauw samen met organisaties als NEN, VCCN, VBOI, VZI, VCCN, maar ook met diverse (technische) universiteiten en hogescholen.

Internationale samenwerking

De NVTG werkt samen met de volgende internationale verenigingen: DACH, IFHE, IHEEM en Zorg.Tech (voorheen VTDV). In het submenu vindt u meer informatie over deze verenigingen.