Workshop "Flexibiliteit is onmisbaar bij toepassing van bodemenergie in de zorg"

Datum: 25 April 2019 | 12:30 - 18:00
Locatie: ETZ , Elisabeth Ziekenhuis , Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg

Beste heer, mevrouw

Steeds meer gebouwen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verzorgingscentra, verduurzamen hun energievoorziening met hulp van bodemenergie. Hun klimaatinstallatie wordt gevoed door een WKO-systeem waarbij een warmtepomp duurzame warmte en koude opwekt. Maar een ziekenhuis of zorgcentrum is geen woning en ook geen kantoorgebouw. De exploitatie van een WKO in een complexe omgeving als een ziekenhuis kent dan ook specifieke uitdagingen. Hoe beheer en exploiteer je een bodemenergiesysteem als centraal middelpunt in bijvoorbeeld een ziekenhuis? Dit is de centrale vraag waarop de sprekers tijdens deze middag een antwoord zullen geven.

Dagvoorzitter Henk van Zoelen interviewt Paul Kolsters, teamleider Techniek & Onderhoud van het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis. Kolsters vertelt onder meer hoe het ETZ tot haar goed draaiende WKO-systemen is gekomen. In totaal heeft het ETZ drie WKO-systemen waarvan de eerste al sinds 1995 (één van de eerste in Nederland) in bedrijf is en de laatste in 2012 is gerealiseerd. Bij het ETZ is dus een schat aan ervaring aanwezig.

Ook Els Sonnemans van het RadboudUMC in Nijmegen en Jack Suijkerbuijk van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch verzorgen samen een presentatie met de titel ‘Tips en hot topics van ervaren WKO-beheerders’. Zij gaan in op hetgeen ze hebben geleerd, wat echt belangrijk is om aandacht aan te schenken, en hoe zij dat hebben georganiseerd en hoeveel tijd het vraagt.

Wim van Houdt van Tergooi Hilversum gaat in op de ontwerpstrategie voor koude en warmte opwekking voor hun nieuw te bouwen ziekenhuis. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van een nieuw software programma dat juist het dynamisch gedrag in kaart brengt. Hierdoor kregen zij inzicht in de jaarlijkse warmte en koude vraag, rekening houdend met het veranderende klimaat. Sleutelrol bleek de juiste afstemming tussen warmtapwatervraag en de constante koelvraag voor de medische apparatuur.

Verder verzorgt Mark Raaijmakers, Business Consultant Energy bij ENGIE Utility Partners (voorheen werkzaam als adviseur bij MMC), twee presentaties. In de eerste presentatie gaat het om een rentabiliteitsstudie bij het Maxima Medisch Centrum. Hij gaat in op de vraag hoe de installaties samenwerken, of er synergie wordt behaald en of de systemen een goede wisselwerking op elkaar hebben. De tweede presentatie is technischer en behandelt het ontwerppakket ‘front end engineering’ (FEED). Daarmee kun je in een ontwerp afwegingen onderbouwen met TCO-berekeningen en business case. Vervolgens leg je alles vooraf vast in een programma van prestatie (KPI’s) en een programma van eisen.

Na de presentaties en een pauze is er volop ruimte om tijdens twee discussierondes met de verschillende sprekers in gesprek te gaan en uitgebreid te discussiëren over de informatie die zij in hun presentaties voordroegen. De middag wordt afgesloten met een terugkoppeling, een netwerkborrel en een rondleiding langs de WKO-installatie van het ETZ in Tilburg.

Voor leden van de NVTG en het Gebruikersplatform Bodemenergie is deelname gratis. € 150,00 voor niet-leden. Elke geïnteresseerde kan zich voor deze workshop aanmelden via onze website. We zien u heel graag op donderdag 25 april in Tilburg!

Dick Westgeest
Voorzitter Gebruikersplatform Bodemenergie
T: 06 4706 7057

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie thee en water
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Henk van Zoelen
13.10 uur Mark Raaijmakers, business consultant Energy bij ENGIE Utility Partners (voorheen werkzaam als adviseur bij MMC), presenteert de resultaten van een rentabiliteitsstudie voor het Maxima Medisch Centrum.
13.30 uur Els Sonnemans van het RadboudUMC en Jack Suijkerbuijk van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vertellen hun ervaringen als beheerders van hun respectievelijke bodemenergiesystemen.
13.50 uur Dagvoorzitter Henk van Zoelen interviewt Paul Kolsters, teamleider Techniek & Onderhoud van het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis, over hoe het ETZ tot haar goed draaiende WKO-systemen is gekomen. Het belang van kennisdelen als eindgebruiker.
14.05 uur Wim van Houdt, senior engineer bij Tergooi Ziekenhuis behandelt in zijn presentatie de problematiek bij het robuust ontwerpen van de warmte en koude vraag en hoe om kan gaan met de inzet van nieuwe generaties hoge en lage temperatuur warmtepompen?
14.25 uur Mark Raaijmakers, business consultant Energy bij ENGIE Utility Partners behandelt in deze presentatie het ontwerppakket ‘front end engineering’ (FEED) en de mogelijkheden daarvan voor een TCO-berekening en business case.
14.45 uur Toelichting discussie na de pauze
14.50 uur Pauze
15.20 uur Bediscussiëren van stellingen in ronde 1 aan verschillende discussietafels
16.05 uur Bediscussiëren van stellingen in ronde 2 aan verschillende discussietafels
16.50 uur Plenaire terugkoppeling en conclusie
17.00 uur Netwerkborrel en mogelijkheid tot bezichtiging van de WKO-installatie bij ETZ
18.00 uur Einde

RTG studiepunten

logo-rtg

Deelname aan deze bijeenkomst geeft 3 PE-punten.
(mits ingeschreven in RTG, www.rtgregister.nl)

Kosten

Deelname is gratis voor leden GPB en NVTG, € 150,00 voor niet leden.

Klik hier om je aan te melden voor de workshop
(je wordt omgeleid naar de inschrijfomgeving, dit kan enkele seconden duren)