NVTG College - Veilige toepassing van medische technologie

Datum: 21 Juni 2018 | 10:00 - 13:00
Locatie: Hotel Ampt van Nijkerk in Nijkerk

Samenwerken aan patiëntveiligheid - bijeenkomst NVTG cure

NVTG opleidingen organiseert in samenwerking met Meditain:
Veilige toepassing van medische technologie Samenwerken aan patiëntveiligheid

Het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg’ is voor ziekenhuizen de leidraad in de kwaliteitsborging van medische technologie. Hierbij ligt de nadruk veelal op het gebruik van medische hulpmiddelen en zijn de gebouwgebonden installaties en/of infrastructuur vaak slechts zijdelings betrokken. In deze sessie nemen twee ervaren biomedische technologen de deelnemers mee via de wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk in de ziekenhuizen. Hierin zal de nadruk liggen op de vertaalslag naar gebouwgebonden installaties, bijbehorende risico’s, werkprocessen en (misschien al ingevoerde) beheersmaatregelen. Na afloop weet u wat u al georganiseerd had maar altijd anders noemde en waar er in uw organisatie nog mogelijk risico’s zitten.

Onderwerpen

  • Wet- en regelgeving: WKKGZ, Convenant medische technologie, leidraden FMS
  • Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis – de praktijk
  • Raakvlakken en aanknopingspunten tussen gebouwgebonden installaties en het veilig toepassen van medische technologie
  • De balans tussen een goed kwaliteitssysteem en minimale administratieve belasting

Doel

  • Bewustwording creëren voor het thema veilig toepassen van medische technologie
  • Herkennen positie gebouwgebonden installaties binnen dit thema
  • Kritische blik meegeven t.a.v. de status in de eigen organisatie
  • Herkennen van eigen risico’s en – al lang ingevoerde – beheersmaatregelen

Programma

Tijd Onderwerpen
9.30 uur Inloop met koffie & thee
10.00 uur Nulmeting - hoe staat u ervoor?
10.30 uur Veilige toepassing medische technologie - de basis
Aanleiding, risico’s, Wettelijk kader, convenant medische technologie, leidraden FMS, relatie met gebouwgebonden installaties.
11.00 uur Ervaringen uit de praktijk
Waar lopen we tegenaan? Wat moeten we met het convenant? Wat doen we goed?
Praktijkvoorbeelden vanuit verschillende invalshoeken
11.30 uur Pauze, inclusief lunch
12.00 uur Workshop
Welke invulling geeft u (al) aan de norm? Kies een ‘best practice’ of stel deze samen.
13.00 uur Afsluiting

Doelgroep

Primair: NVTG leden cure
Secundair: NVTG leden care, overige geïnteresseerden

De NVTG wil samen met Meditain onderzoeken in hoeverre het convenant veilig
toepassen medische technologie ook van toepassing is voor de care-sector.
Wij willen graag met een aantal leden werkzaam in de Care van gedachten wisselen hoe
de NVTG daar vorm en inhoud aan kan geven; bijvoorbeeld in de vorm van een
NVTG-college veilig toepassen medische technologie voor de leden werkzaam in de Care
Als u daar een bijdrage in wil leveren dan s.v.p. een bericht naar de NVTG backoffice.

MEditan

Locatie

Hotel Ampt van Nijkerk in Nijkerk
Berencamperweg 4
3861 MC Nijkerk

Inschrijven