VBOI Jaarcongres 2019

Datum: 6 November 2019
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

Veilige zorg, zo doet de techniek dat!

Topzorg vraagt toptechniek!
Kwalitatief hoogwaardige zorg bieden aan patiënten en/of cliënten. Dat staat bij elke zorginstelling bovenaan. Die kwaliteit zit in de mensen, maar ook in de technieken en daarmee samenhangend in de technische staat van de zorginstelling. In dit kader vragen wij de komende jaren extra aandacht voor het belang van beheer en onderhoud van technische installaties.

Gevaarlijke situaties voorkomen
Om zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden, zijn technische installaties van hoge kwaliteit nodig. Oftewel: topzorg vraagt toptechniek! We hebben de afgelopen jaren bij een aantal ziekenhuizen kunnen zien wat de gevolgen zijn van een niet goed functionerende technische installatie: van deuren die niet meer open gingen tot een complete shutdown van ziekenhuizen. We hoeven je niet uit te leggen dat dit (levens)gevaarlijk is!

Onze rol als brancheverenging
Als branchevereniging zetten we onze kennis en ons netwerk in om de kwaliteit en veiligheid van beheer en onderhoud op het hoogste niveau te houden. We delen informatie en organiseren bijeenkomsten, die te maken hebben met het thema ‘topzorg vraagt toptechniek’. Denk bijvoorbeeld aan een bijeenkomst over een nieuwe NEN-norm, een brainstormsessie over het werven van goed technisch personeel of een presentatie over een technische innovatie in ons vakgebied. Allemaal onderwerpen die, direct of indirect, bijdragen aan de veiligheid en het welbevinden van de gebruikers van zorginstellingen.

Meer weten of kennisdelen?
Wil je meer weten over ons meerjarenthema ‘topzorg vraagt toptechniek’? Of heb je zelf een goede suggestie om het thema voor het voetlicht te brengen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar .