TVVL - Nationaal Congres Sanitaire Technieken 2019

Datum: 17 Juni 2019 | 12:00 - 18:15
Locatie: Theater De Flint, Coninckstraat 60 in Amersfoort

Op maandag 17 juni is het jaarlijks terugkerende Nationaal Congres Sanitaire Technieken in theater de Flint in Amersfoort. De expertgroep Sanitaire Technieken bereidt een lezingenprogramma voor wat deels in het teken staat van het TVVL jaarthema Energie voor de toekomst. Van afvoersystemen voor hemelwater tot badkamers in zorginstelling: 6 lezingen over ontwikkelingen in de sanitaire techniek!

Vanaf 12.00 uur vindt de ontvangst plaats met een broodjesbuffet. Het lezingenprogramma start om 13.00 uur en eindigt rond 17.15 uur. Daarna is er gelegenheid tot netwerken op de bedrijvenmarkt.  Lees hieronder verder over de onderwerpen die aanbod komen tijdens deze congreseditie. 

Verlagen van de warmtapwater temperatuur, een goed idee?
Net als vorig jaar is ook nu veel aandacht voor warmtapwatersystemen. De warmtapwatertemperatuur van minimaal 55 °C staat onder druk door de energiebesparing. Hans van Wolferen bespreekt de voor- en nadelen en mogelijke risico's van temperatuurverlaging.

Ook het inregelen van warmtapwatercirculatiesystemen leidt in de praktijk nog wel eens tot problemen. Bijvoorbeeld als er meerdere deelringen zijn, die veroorzaken bij het inregelen tot te lage retourtemperaturen en comfortklachten. Vanuit de voorstudie ST-46, bericht Michiel van Bruggen over de resultaten hiervan.

Hoe dimensioneer je warmtapwater in utiliteitsbouw op kamerniveau? Verfijnen van de rekenregels.
De rekenregels voor het dimensioneren van de leidingwaterinstallatie van hotels, kantoren en zorginstellingen gaan tot een minimum aantal n=20. Maar hoe wordt een individuele kamer berekend? Bram Hillebrand vertelt aan de hand van de voorstudie ST-45 over de nieuwe rekenregels die ontwikkeld zijn om verdere verfijning mogelijk maken. 

Legionellapreventie is volop in beweging: overzicht van alle veranderingen en een blik in de toekomst
De BRL 6010 voor legionellapreventie-advies is herzien en een examen is verplicht gesteld voor adviseurs. Mede daardoor wordt ook ISSO-Publicatie 55.1 herzien. Naar aanleiding van de TV uitzending van Zembla, worden mogelijk prioritaire locaties uitgebreid met zorgappartementen. Monique Bastmeijer, nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, neemt in vogelvlucht alle veranderingen door.

Klimaatverandering: Moeten we anders gaan denken over hemelwaterafvoeren? 
Klimaatverandering vraagt ons anders na te denken over de afvoercapaciteiten en buffering van hemelwater bij extreme buien. Eric van der Blom, voorzitter van de NEN-ISSO Commissie Gebouwriolering, verdiept zich in de nieuwe neerslagreeksen van het KNMI en de gevolgen voor de gebouwriolering. 

De onlangs herziene NEN 3215 en NTR 3216 anticiperen op klimaatverandering. Nick Post, lid van bovenstaande commissies, benoemt wat in deze norm en richtlijn verder is aangepast.

Klik hier voor meer informatie of direct aanmelden.om om direct aan te melden.