Themasessie “de invloed van stikstof op zorginstellingen”

Datum: 23 Oktober 2019 | 12:30 - 19:00
Locatie: ETZ (locatie Elisabeth Hilvarenbeekseweg 60, in Tilburg)
Regio: Regio Zuid

Op 23 Oktober organiseert Regio Zuid een themasessie “de invloed van stikstof op zorginstellingen”. 
Deze themasessie zal plaats vinden in het ETZ in Tilburg (locatie Elisabeth Hilvarenbeekseweg 60).

Globaal programma:

12.30 - 13.00 uur Inloop
13.00 - 13.15 uur Welkom door team Regio Zuid
13.15 - 14.00 uur De juridische invalshoek van de PAS: welke rol speelt stikstof in ontwikkelingen (bestemmingsplannen en projecten). Op welke criteria wordt er getoetst (toetsingskader)? Welke rol heeft stikstof bij vergunningverlening? Hoe verder nu de PAS is gesneuveld? Zijn er oplossingen? Wat zijn de mogelijkheden op project / planniveau? En hoe ziet dat er in de toekomst uit? (AKD).
14.00 - 14.45 uur Algemene toelichting over stikstof en op welke manier kan er bij projecten rekening gehouden worden met stikstof, aan de hand van rekenmodellen en hun variabelen. Hij zoomt in op Tilburg en hoe de Natura-2000 gebieden invloed hebben op ontwikkelingen in Tilburg.” (Peutz).
14.45 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 15.45 uur Gevaren van stikstof (Longfonds).
15.45 - 16.15 uur ​Bronnen en omvang van luchtvervuiling zijn wereldwijd scherper in beeld dan ooit. Doordat Tropomi de hele aarde in één dag ziet, wordt een schat aan informatie verzameld. Bijvoorbeeld over smog episodes, vulkaanuitbarstingen, stofstormen en bosbranden (TNO).
16.15 - 16.45 uur Invloed van NO2/NO/NOx op de binnen luchtkwaliteit, hoe doet de ‘groenste’  luchthaven van Europa dit? 
16.45 - 17.15 uur Binnen luchtkwaliteit Zorginstellingen? Huidige metingen bij een zorginstelling, wat zeggen deze!  (Deltrian Cabot Norit).
17.15 - 18.30 uur Afsluiting door team Regio Zuid
17.30 - 18.30 uur Afsluitende borrel

RTG-studiepunten

RTG-logo_10cm300dpi

Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij het RTG register. Zodra beoordeling bekend is, wordt het toegekende aantal PE-punten vermeld op deze pagina.

 

Inschrijfformulier