STIP - Symposium Concept richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers

Datum: 16 Mei 2019
Locatie: Van der Valk, Veenendaal

Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) organiseert het vijfde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers.

De aanleiding tot het opstellen van een nieuwe richtlijn is met name de onrust en onduidelijkheid die de bestaande richtlijn veroorzaakt. Deze richtlijn stamt uit 2014. In 2016 is een addendum verschenen waar niet alle wetenschappelijke verenigingen achter staan. De huidige richtlijn bevat veel technische aanbevelingen en laat ruimte voor verschillende interpretaties. Het streven is om te komen tot een richtlijn die met name gericht is op klinische aspecten en die voor alle ingrepen in alle operatie- en behandelkamers geldt. Het doel op een operatiekamer moet risicobeheersing zijn.
Hoe groot is het effect van het luchtbehandelingssysteem ten opzichte van het geheel van factoren die invloed hebben op het infectierisico (o.a. gedrag, opvolgtrouw van infectiepreventie protocollen, temperatuur).

Doel

Vanuit de domeinen techniek, microbiologie en menselijk gedrag is het doel van dit symposium kennis te maken met de CONCEPT richtlijn luchtbehandeling operatiekamers en behandelkamers:
   - Wat is gewijzigd ten opzichte van de richtlijn 2014 en het addendum?
   - Wat betekent de concept richtlijn voor de praktijk?
   - Aan welke criteria moeten de operatiekamers en behandelkamers voldoen?
   - Hoe wordt de luchtkwaliteit geborgd?
   - Wat betekent de concept richtlijn voor de VCCN RL7 en de RL8?

Of een patiënt na een operatie een POWI krijgt, hangt van veel factoren af.
De risico’s zijn te beheersen vanuit het oogpunt van:
   - techniek luchtbehandeling & bouw operatiekamer;
   - gedrag medewerkers, operateurs en bezoekers;
   - inrichting en onderhoud;
   - inbedding in het kwaliteitssysteem.

Doelgroepen

   - Managers operatiekamer (NVLO)
   - OK-assistenten en anesthesiemedewerkers (LVO)
   - Medisch specialisten, zoals NOV, NOG, NVMM
   - Deskundigen infectiepreventie (VHIG)
   - Leden infectiepreventie commissie/ werkgroep (ver-)bouw OK
   - Managers/ medewerkers technische dienst ziekenhuizen (NVTG)
   - Klinisch Fysici (NVKF)
   - Installateurs/ aannemers/ validatie & adviesbureaus/ etc. (TVVL)

Inschrijven

  • Leden van VHIG, NVTG, NVKF, LVO en NVLO kunnen gebruik maken van een gereduceerde prijs €165,-. Kies bij het inschrijven doelgroep 1
  • Specialisten betalen €235,-. doelgroep 2
  • Het standaardtarief voor inschrijving is €185,-. doelgroep 3

Het programma van het symposium vindt u op www.infectiepreventieopleidingen.nl

Inschrijven via deze link