Regiobijeenkomst "verwijderen van medicijnresten uit afvalwater"

Datum: 22 Mei 2019 | 15:00 - 18:00
Locatie: Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Regio: Regio Oost

Tijdens deze bijeenkomst wordt een vervolg gegeven op een eerdere bijeenkomst met als onderwerp het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. De heer Hein Pieper, Dijkgraaf van Waterschap Rijn & IJssel, zal toelichten wat het belang is van schoon water. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de gezondheid van de mens zelf. Het verwijderen van medicijnresten aan de bron, vooral bij Care en Cure, kan hier een bijdrage aan leveren. Aansluitend zal ir. Nadine Boelee, R&D Technologist van Nijhuis Industries, vertellen wat de stand van zaken is met betrekking tot dit zogenaamde UVO3-project dat onlangs is gestart op het terrein van het SKB in Winterswijk. Zij kan al enkele resultaten met ons delen en later een toelichting geven over de werking van de installatie in de container waar de pilot loopt.

In het tweede deel zal Paul Joosten, voorzitter van de VCCN-werkgroep voor het opstellen van de nieuwe RichtLijn 11, de belangrijkste punten uit deze RL11 : "Centrale Sterilisatie Afdeling: Richtlijn voor ontwerp, bouw en opstart" met ons bespreken en de stand van zaken melden. Ir. Coen Nieuwenhuis, manager Huisvesting & Techniek van de Santiz-ziekenhuizen, zal ons meenemen in het traject dat het SKB heeft doorlopen om te komen tot de nieuwe CSA zoals deze nu is gerealiseerd. Dr. Sharon Nijenhuis, DSMH van het SKB zal wat meer vertellen over IQ, OQ en PQ.

Na de pauze volgt een bezoek aan de container van het UVO3-project en aan de nieuw gerealiseerde CSA. De laatste kan, ondanks het in gebruik zijn, toch te zien zijn door de grote hoeveelheid glas wat is toegepast in de bouw.

Programma

15:00 uur Inloop met koffie & thee
15:30 uur Welkom door regiovoorzitter Erik Boswinkel
15:35 uur Het belang van schoon (oppervlakte) water door Hein Pieper, Waterschap Rijn & IJssel en aansluitend de UVO3-pilot slim verwijderen van medicijnresten uit afvalwater door Nadine Boelee, Nijhuis Industries.
16:10 uur VCCN-richtlijn RL11 "Centrale Sterilisatie Afdeling: Richtlijn voor ontwerp, bouw en opstart" door Paul Joosten, VCCN en aansluitend de realisatie nieuwe CSA in het SKB door Coen Nieuwenhuis en Sharon Nijenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
16:50 uur Pauze
17:10 uur Bezoek aan de UVO3-container en de nieuwe CSA.
18:00 uur Afsluiting en hapje en drankje

RTG studiepunten

logo-rtg

Deelname aan deze bijeenkomst geeft 3 PE-punten. 
(mits ingeschreven in RTG, www.rtgregister.nl). 

 

Inschrijfformulier