Regiobijeenkomst - VERPLAATST NAAR MEI

Datum: 1 Mei 2019
Locatie: Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Regio: Regio Oost

DE BIJEENKOMST WORDT VERPLAATST NAAR MEI.
De bijeenkomst stond gepland op 13 maart, maar deze gaat dus niet door. Zodra de nieuwe datum bekend is, wordt dit per mail en via de website bekend gemaakt. (de datum 1 mei, is enkel om de bijeenkomst in de agenda te tonen, er wordt dus nog een datum geprikt in mei)Tijdens deze bijeenkomst wordt een vervolg gegeven op een eerdere bijeenkomst met als onderwerp het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. De heer Peter Schrijver, heemraad Waterschap Rijn & IJssel, zal toelichten wat het belang is van schoon water. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de gezondheid van de mens zelf. Het verwijderen van medicijnresten aan de bron, vooral bij Care en Cure, kan hier een bijdrage aan leveren. Aansluitend zal ir. Nadine Boelee, R&D Technologist van Nijhuis Industries, vertellen wat de stand van zaken is met betrekking tot dit zogenaamde UVO3-project dat onlangs is gestart op het terrein van het SKB in Winterswijk. Zij kan al enkele resultaten met ons delen en later een toelichting geven over de werking van de installatie in de container waar de pilot loopt.

In het tweede deel zal ir. Roberto Traversari, researcher consultant TNO BPS, de belangrijkste punten uit de nieuwe richtlijn RL11 van de VCCN: "Centrale Sterilisatie Afdeling: Richtlijn voor ontwerp, bouw en opstart" met ons bespreken en de stand van zaken melden. ir. Coen Nieuwenhuis, manager Huisvesting & Techniek van de Santiz-ziekenhuizen, zal ons meenemen in het traject dat het SKB heeft doorlopen om te komen tot de nieuwe CSA zoals deze nu is gerealiseerd.

Na de pauze volgt een bezoek aan de container van het UVO3-project en aan de nieuw gerealiseerde CSA. Mogelijk zijn alle ruimten dan nog toegankelijk.

Programma

15:00 uur Inloop met koffie & thee
15:30 uur Welkom door regiovoorzitter Erik Boswinkel
15:35 uur Het belang van schoon (oppervlakte) water door Peter Schrijver, Waterschap Rijn & IJssel en aansluitend de UVO3-pilot slim verwijderen van medicijnresten uit afvalwater door Nadine Boelee, Nijhuis Industries.
16:10 uur CCN-richtlijn RL11 "Centrale Sterilisatie Afdeling: Richtlijn voor ontwerp, bouw en opstart" door Roberto Traversari, TNO en aansluitend de realisatie nieuwe CSA in het SKB door Coen Nieuwenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
16:45 uur Pauze
17:00 uur Bezoek aan de UVO3-container en de nieuwe CSA.
18:00 uur Afsluiting en hapje en drankje