GEANNULEERD | Regiobijeenkomst 'Ontmoet Health Hub Roden'

Datum: 21 Maart 2019 | 16:00 - 19:30
Locatie: Health Hub Roden, Oosteinde 8, 9301 LJ Roden (alwaar geparkeerd kan worden)
Regio: Regio Noord
GEANNULEERD  |  Regiobijeenkomst 'Ontmoet Health Hub Roden'

Helaas heeft Kernteam Regio Noord door onvoorziene omstandigheden moeten besluiten om de bijeenkomst te annuleren.
Er wordt gekeken of het mogelijk is om de bijeenkomst naar een later moment in het jaar te verplaatsen. Zodra wij hier meer over kunnen berichten verneem je dit per e-mail en/of via de website.


Lichtblauwe balk

Health Hub Roden (HHR) staat midden in de wereld van medische technologie en healthy ageing. Health Hub Roden is een Ďhubí: een verbindende schakel tussen ondernemers/zorginstellingen, kennisinstellingen/onderwijs en de overheid. Die verbinding wordt gemaakt door het netwerk, het kapitaal, de kennis in te zetten en door het beschikbaar stellen van de faciliteiten. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en de overheid wordt gewerkt aan hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven dankzij innovatie.

Door de directie van Health Hub Roden zal nader worden ingegaan op de doelstelling, werkwijze en resultaten van HHR. Tevens zal worden ingegaan op het Healthy Ageing Network Noord Nederland.

We zullen ook kunnen ervaren hoe het is/voelt als je ouder wordt en wat de impact daarvan is op o.a. de gebouwde omgeving

16.00 uur inloop
16.30 uur start programma intro en mededelingen bestuur voorzitter NVTG
16.40 uur workshop tovertafel en ouderdomspakken (Gea en Mike)
17.05 uur wisselen
17.20 uur rondleiding Peter Boonstra HHR
17.30 uur Peter Boonstra introductie HHR en student en/of bedrijf
18.00 uur Netwerken met stamppotbuffet met drankje
19.30 uur Einde bijeenkomst