Regiobijeenkomst "duurzaamheid in de zorg"

Datum: 6 Juni 2019
Locatie: De Wissel 1, 9744 ED Beetsterzwaag (ter plekke van gebouw Het Trefpunt)
Regio: Regio Noord

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan beleid en ontwikkeling van duurzaamheid in de zorg en de praktisch invulling daarvan door Alliade.

Tijdens deze bijeenkomst zal Adriaan van Engelen, directeur van vereniging Milieu Platform Zorgsector, uitleg geven over de Greendeal Zorg 2.0. Hierin zijn o.a. stevige klimaatdoelstellingen opgenomen en vertaald in een overeenkomst dat door onder meer de grotere brancheverenigingen in de zorg (care en cure) en het ministerie VWS is ondertekend. Adriaan van Engelen geeft daarnaast een toelichting op ontwikkelingen vanuit overheidsbeleid en geeft uitleg over routekaarten die instellingen kunnen hanteren om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Voorts wordt een toelichting gegeven over het duurzaamheidsbeleid bij Zorgroep Alliade en hoe dat praktisch wordt ingevuld. Daarbij komt met name de Herontwikkeling van De Wissel aan de orde. Dit is een locatie van Stichting Talant waar ca. 300 cliënten met een verstandelijk handicap en bijkomende problematiek wonen. Een groot deel van de gebouwde voorzieningen worden hier vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw wordt gasloos opgeleverd. Door middel van een centraal open-bronsysteem en de toepassing van warmtepompen wordt warm tapwater geleverd, daarnaast wordt warmte en koude gedistribueerd voor de klimatisering van de gebouwen. Familiebedrijf Linthorst Techniek is hiervan de bedenker en leverancier en wordt ook verantwoordelijk voor de optimale werking van het systeem op de locatie. Directeur Gijs Linthorst, eigenaar van de firma zal ons hier nader uitleg over geven. 

Programma

16:00 - 16:30 uur Ontvangst 
16:30 - 16:50 uur Welkomstwoord, door Johan ten Cate
16:50 - 17:30 uur Greendeal Zorg 2.0 en actuele ontwikkelingen, door Adriaan van Engelen
17:30 - 17:50 uur Beleid duurzaamheid Zorggroep Alliade, door Johan ten Cate
17:50 - 18:20 uur Soep en broodje  
18:20 - 18:40 uur Gasloos bouwen De Wissel, door Gijs Linthorts
18:40 - 19:30 uur Bezoek nieuwbouw en techniek 
19:30 uur Afsluiting bij de bar

RTG studiepunten

logo-rtg

Deelname aan deze bijeenkomst geeft 2 PE-punten. 
(mits ingeschreven in RTG, www.rtgregister.nl). 

 

Inschrijfformulier