Voorjaarscongres 2019

NVTG Voorjaarscongres 2019: kennisverbinding voor route naar energietransitie van zorgvastgoed

Het NVTG Voorjaarscongres van 11 april 2019 was een succesvolle bijeenkomst met 235 deelnemers waar de route naar energietransitie van zorgvastgoed in vele facetten werd toegelicht. Immers, de energietransitie is vroeg of laat onvermijdelijk voor ons allemaal en het impliceert voor ons zowel investeren als innoveren. Hoe doe je dat, wat doe je dan en wanneer doe je dat dan zijn daarbij logische vragen. Kennisverbinding is cruciaal om beleid, routekaarten, maatregelen en implementatie te doorgronden om samen in Nederland de zorg vooruit te brengen.

Keynotes van Diederik Samsom en Cathy van Beek

Dagvoorzitter Peter Melis overhandigt keynote spreker Diederik Samsom de NVTG Award of Merit.
Dagvoorzitter Peter Melis overhandigt keynote spreker Diederik Samsom de NVTG Award of Merit.

Diederik Samsom gaf als voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving richting aan de discussie hoe het gat verkleind kan worden tussen investeringen in de energietransitie en opbrengsten van energiebesparing. De energietransitie hoeft niet gisteren al uitgevoerd te worden. Het kiezen van logische vervangingsmomenten en de trend naar prijsverlaging door marktconformiteit opent de route naar betaalbaarheid van morgen.
Keynote spreker Cathy van Beek die als kwartiermaker van het Ministerie van VWS de zorgsector vertegenwoordigt bij de klimaattafels moedigde zorginstellingen aan om beleid op te stellen en maatregelen te nemen aan de hand van Green Deal Zorg en de routekaarten energiebesparing die met behulp van TNO zijn opgesteld. In mei 2019 worden de routekaarten voor de Cure- en de Caresector gepubliceerd. Dagvoorzitter Peter Melis leidde het congres op een frisse en energieke manier en zorgde voor een prettige interactie met het publiek in de zaal.

NVTG Voorjaarscongres 2019 in Conference Center De Koningshof in Veldhoven.
NVTG Voorjaarscongres 2019 in Conference Center De Koningshof in Veldhoven.

NVTG Voorjaarscongres, platform voor kennisverbinding

Elk jaar is het NVTG Voorjaarscongres weer een fantastisch platform voor kennisdeling, het bijwonen van lezingen, het aansterken en uitbreiden van jouw persoonlijk netwerk en het ontmoeten van vakgenoten en professionals in de zorgsector. Het NVTG Voorjaarscongres van 11 april 2019 in Conference Center De Koningshof in Veldhoven was goed bezocht! Maar liefst 325 deelnemers hadden zich geregistreerd en dat is inclusief een stijging van +20% ten opzichte van vorig jaar van het aantal congresdeelnemers dat bij een zorginstelling werkt. Op de beursvloer waren +30% meer bedrijven met een stand aanwezig.

​Sprekersprogramma geselecteerd met Call for Papers

De sprekers waren geselecteerd op basis van hun inschrijving op de Call for Papers van de NVTG. Op die manier had iedereen in de markt dezelfde gelegenheid om zijn kennis te kunnen delen en was NVTG in de positie om de negen meest interessante abstracts uit te nodigen als spreker op dit congres over de energietransitie. We zijn dan ook verheugd met de kwaliteit van het sprekersprogramma dat we op die manier tot stand hebben kunnen brengen voor de congresdeelnemers. 

​De reis in de energietransitie van Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ liet in een keynote lezing samen met RoyalHaskoningDHV zien hoe zij de reis in de energietransitie doorlopen. Het zorglandschap verandert, het energielandschap verandert en dan moeten we ook nog op termijn naar energieneutraal. Stilstaan is geen optie, want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Op eigen kracht is 40% tot 50% energiereductie (economisch) haalbaar. Daarnaast worden kansen onderzocht om mee te doen aan gebiedsinitiatieven en wordt gezocht naar samenwerking voor de kansen om met een collectief zelf duurzame energie op te (laten) wekken. Telkens wordt bepaald welke stappen effectief zijn en hoe budget doelmatig kan worden besteed (toets op welke CO2-reductie het minst kost per kg reductie). Tot slot wordt geborgd dat de maatregelen vergrendeld worden in het meerjaren onderhoudsplan en lange termijn huisvestingsplan.

Acht lezingen in twee parallelzalen

Rond het middaguur werden acht verschillende lezingen in twee parallelzalen gehouden.
Rond het middaguur werden acht verschillende lezingen in twee parallelzalen gehouden.
  • TNO duidde hoe de zorgsector kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen met een toelichting op sectorale routekaarten voor verduurzaming van het zorgvastgoed. 
  • Strukton liet in combinatie met Stichting Altrecht een praktijkvoorbeeld zien over verduurzaming van zorgvastgoed met de Milieu Thermometer Zorg.
  • Van Beek ingenieurs liet zien hoe eenvoudig het is om energieverspilling te beperken met een energiebeheersysteem door gebruik van slimme tooling en Artificial Intelligence in de regeltechniek.
  • Milieu Platform Zorgsector (MPZ) kaartte aan dat wetgeving zoals de Energie Informatieplicht en de EED verre van voldoende zijn voor de klimaatdoelstellingen. De NVTG heeft een convenant met MPZ om haar leden te wijzen op de voordelen van de Milieuthermometer Zorg om snel tot actieplannen voor vastgoed en werkprocessen te komen. Zo wordt geborgd dat voldaan wordt aan de (komende) wetgeving voor 2020 en worden handvatten geboden om aan duurzaamheid te werken.
  • Technikeur koppelde de belangrijkste conclusie terug van een ronde tafel gesprek met installateurs. Verantwoordelijkheid nemen is het fundament voor de juiste medische elektrotechnische installatie.
  • Croonwolter&dros betoogde dat Smart Building als nieuwe innovatie een zorggebouw duurzamer, slimmer en vitaler maakt.
  • D2 Ontwikkeling liet zien welke kansen er liggen voor energiebesparing in operatiekamers.
  • 4Building en NL-NoodVermogenPool bediscussieerden dat energietransitie een machtsstrijd is tussen centraal fossiel en lokaal verduurzaamd en hoe een zorginstelling van nood naar node kan groeien als knooppunt van lokaal opgewekte duurzame energie.

​Interessante beursvloer met veertig bedrijvenstands

De NVTG is verheugd met het brede scala aan bedrijven die zich had aangemeld als standhouder op de beursvloer met +GF+ als gouden congressponsor. Elk bedrijf had een stand met genoeg ruimte om producten te etaleren of de kracht van zakelijke dienstverlening te duiden. De lunch werd op de statafels in de stands geserveerd, zodat laagdrempelig kon worden kennisgemaakt en actief aan het eigen netwerk kon worden gebouwd.

Beursvloer voor kennisverbinding en om te netwerken.
Beursvloer voor kennisverbinding en om te netwerken.

Auteur verslag: Victor Pastoor, bestuurslid NVTG