NVTG Najaarscollege

Terugblik op NVTG Najaarscollege 2018

Het NVTG Najaarscollege van 4 oktober 2018 was interessant om bij aanwezig te zijn, er was een mooie opkomst met ongeveer de helft instellingsleden. Vier sprekers hadden gereageerd op de NVTG Call for Presentations en gaven hun kijk op de energietransitie en de impact daarvan op de zorginstellingen. Thema van de bijeenkomst was “Nederland van het gas af in 2030. Wij geven gas op het proces, maar wie gaat dat betalen?” Voorzitter van NVTG bestuur Piet Visser heette iedereen welkom, gaf een beknopte reflectie op de voortgang van het NVTG beleid 2020 en introduceerde Victor Pastoor als de moderator van deze middag. 

De eerste spreker was Vladimir Prodanovic, die werkzaam is bij Microsoft. Hij gaf een goede inkijk in de digitalisering en dat er steeds meer vraag is naar dataopslag. Hij vertelde hoe Microsoft daarin verantwoordelijkheid neemt met tientallen datacenters, wereldwijde netwerken en verduurzaming van de datacenters in zowel een steeds beter wordende Power Usage Effectiviness (PUE) van datacenter als een steeds hogere inzet van duurzame bronnen voor de energievoorziening. 

Vervolgens gaf Niels Luijten, van Ammanu LED intelligence, een kennismaking met LED verlichting en lichtoplossingen. Hij vertelde over ergonomie (dagritme met cortisol en melatonine), techniek (koppelbare domotica via draadloze netwerken) en duurzaamheid (wijze van dimmen van LED verlichting) en hoe deze zijn toegepast bij diverse cases in gebouwen.

Na de pauze vertelde David Wesdorp van Deerns over trends in fossielvrije infrastructuren aan de hand van diverse cases bij zorginstellingen. Als je nu niet gaat handelen om de energietransitie vorm en inhoud te geven, dan ga je op een gegeven achterlopen op je concurrenten. Cases werden geduid om grote energievreters te vermijden bijvoorbeeld aan de hand van stoomtoepassingen in ziekenhuizen, smart thermisch grid als aanbodgericht i.p.v. vraaggestuurde verwarming voorgeregeld afhankelijk van de buitentemperatuur. Tot slot gaf David een voorbeeld van een recent opgeleverde gasloze nieuwbouw die echter nog niet aan de aanstaande eisen van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) regelgeving voldoet en dus volop kansen biedt voor verdere innovaties en ontwikkeling bij komende nieuwbouw projecten.

Ten slotte, vertelde Gerard Jansen van RoyalHaskoningDHV over trends ten aanzien van energietransitie en slimme oplossingen uit de praktijk van ziekenhuizen. Zo werden voorbeelden ter inspiratie aangehaald voor interne energie-uitwisseling binnen hetzelfde ziekenhuis waarbij de basislast van aardgasgestookte verwarming en compressie-koeling vervangen werd door een milieuvriendelijke warmtepomp en een terugverdientijd van minder dan drie jaar op de initiële investering. Het retrofitten van bestaande luchtbehandelingskasten bij einde levensduur heeft veel voordelen en scheelt al gauw veel energiekosten tijdens regulier beheer en onderhoud dat je toch al moest uitvoeren. Als laatste refereerde hij aan een ziekenhuis met een lange termijn beleidsplan waarin duurzame aspecten zijn benoemd die het toekomstig bestaansrecht benoemden, efficiënte benutting van de bestaande assets op het terrein, prestatiebehoud van kritische assets borgt en de duurzaamheidsambitie omschrijft.

Na het inhoudelijke programma was er volop gelegenheid tot netwerken bij de borrel en het dinerbuffet. Het was een geslaagde middag! Bij de afsluiting kon de NVTG al iedereen warm maken voor het NVTG Voorjaarcongres op 11 april 2019 (Save The Date!) waarvoor in de afgelopen week het contract met Keynote speaker en oud-politicus Diederik Samson is ondertekend. Diederik is voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving en stelt met marktpartijen voor de overheid plannen op om de energietransitie te waarborgen.