Standhouders & Beursvloer

Op donderdag 5 april 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) in het congrescentrum te Nijkerk weer hét jaarlijkse Voorjaarscongres over Technologie in de Gezondheidszorg. Het congresthema is Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording, de organisatie is in handen van NVTG Regio Noord.

Op woensdagavond 4 april 2018 begint het congres met een feestavond vanwege het 70-jarig bestaan van de vereniging, waarbij een vleugje coleur locale wordt toegevoegd uit Regio Noord en een Keynote-spreker die ons meeneemt in de toekomst van de Technologie in de Gezondheidszorg. Er is ruimte voor twee bedrijven die zich kunnen positioneren als congres-hoofdsponsor: een voor de feestavond en een voor de congresdag. We zoeken tevens naar bedrijven als cosponsor zowel van de congresdag als van de feestavond, waarbij we diverse mogelijkheden voor exposure van uw bedrijf kunnen aanbieden.

NVTG congres als platform voor uw bedrijfsprofilering

Technologie en Gezondheidszorg verbinden uw bedrijf en NVTG met elkaar in onze pijlers kennisdeling & blikverruiming en het bieden van een platform voor netwerken. Ook uw bedrijf wil zich profileren in de sector gezondheidszorg als een speler van belang op het gebied van technologie, door kennisverbinding brengen we samen de zorg vooruit. De NVTG kan dienen als platform voor uw bedrijfsprofilering tijdens ons congres. Daarom bieden we u diverse mogelijkheden.

Evaluatie beursvloer op NVTG voorjaarscongres 2017

NVTG congres 2017 met astronaut André Kuipers en dagvoorzitter Sabine Uitslag
NVTG congres 2017 met astronaut André Kuipers en dagvoorzitter Sabine Uitslag

Vorig jaar hebben we na afloop van het congres een evaluatie gehouden onder de standhouders middels een enquête.

Positieve terugkoppeling kregen we over: goede mogelijkheden én voldoende gelegenheid voor zakelijk kunnen netwerken, leuke ongedwongen setting, ruim van opzet, flexibel t.a.v. specifieke wensen van bedrijven, goede catering met lekker eten en drinken.
Er waren ook standhouders die aangaven te weinig beurstijd te ervaren. Vorig jaar ging er iets mis in de voorbereiding waardoor op de beursvloer abusievelijk geen vloerbedekking was neergelegd. Hierdoor was er minder sfeer, de zaal had een saaiere uitstraling en er was negatieve impact op de akoestiek. Dit jaar zal de NVTG vanzelfsprekend zorgen voor vloerbedekking en een betere sfeer.
Op het NVTG Voorjaarscongres 2018 willen we onze sponsors weer belangrijk maken door een aangepaste opzet van het congres, want NVTG kan niet zonder uw bijdrage aan onze activiteiten.

Modernisering NVTG congres-opzet met 2x zoveel verblijfstijd op de beursvloer

Door een veranderende NVTG ook op het congres tot uiting te laten komen, hebben we (geïnitieerd vanuit de regio’s) gekozen voor een modernisering van de congres-layout waardoor beurstijd en sprekersprogramma uitstekend gecombineerd zullen worden. Wij hebben geluisterd naar de evaluatie-enquête van vorig jaar. NVTG zoekt naar balans om te bewerkstelligen dat meer verblijfstijd voor de deelnemers op de beursvloer wordt ingepland en er voldoende rekening wordt gehouden met de collectieve belangen van de standhouders.

Dit jaar programmeren we circa twee keer zoveel verblijfstijd voor congresdeelnemers op de beursvloer t.o.v. vorig jaar. In de ochtend beginnen we met het ontvangst van de congresdeelnemers op de bedrijvenmarkt, daarna starten in de ochtend presentaties in een naastgelegen congreszaal, waar enkele sprekers uit andere marktsectoren ons duiden hoe kwaliteit en veiligheid bij hen duurzaam heeft geleid tot verbetering van bedrijfsprocessen.

Daarna gaat het middagprogramma verder met een lunch op de bedrijvenmarkt geserveerd in de stands. We plaatsen dit jaar een sprekerspodium op de beursvloer en er zal door de dagvoorzitters een interactie tussen bedrijven en bezoekers gevraagd worden omtrent problemen en oplossingen in de zorgsector. Hierdoor verblijven alle congresdeelnemers lange periodes van de dag op de beursvloer. Uw bedrijf wordt dus uitgedaagd om van deze gelegenheid commercieel gebruik te maken, het beurssucces bepaalt uw stand-bemensing nu immers zelf door eigen netwerk-opportunity’s te creëren en te benutten. Het sprekersprogramma sluit net als vorig jaar met een bekende Nederlander als Keynote speaker in de congreszaal. Daarna sluiten we af met een borrel.

Plattegrond NVTG 2018 Hal 1
Plattegrond NVTG 2018 Hal 1

Sprekerspodium op de beursvloer

De beursvloer wordt niet meer opgebouwd zoals in de laatste jaren het geval was. Ongeveer de helft van de bedrijvenmarkt zal geen stand meer hebben, maar alleen een toegewezen vrij in te richten oppervlakte van 2x4 m2. U mag nu zelf kiezen hoe uw exposure vorm en inhoud krijgt en er gelden verschillende tarieven. De grootte van de bedrijvenmarkt blijft gelijk maar de beursvloer wordt opener. Het podium wordt samen met de onderwijssector gebruikt voor presentatie/discussie en vragen die leven bij u en bij instellingsleden. Een deel van de middag is ingepland voor (bedrijfs-)pitches en discussies. Kortom het wordt een levendige discussiërende beursruimte waar we verbinden door aan te moedigen om uit onze comfortzone te komen en elkaar écht te ontmoeten.

Netwerk-feestavond want NVTG bestaat 70 jaar

De NVTG bestaat 70 jaar daarom organiseren we de avond voorafgaand aan het congres een feestavond om nooit te vergeten. We willen vanaf 17.00 uur de start van de feestavond aftrappen op de bedrijven-markt, aldaar worden de toegangskaarten uitgereikt aan deelnemers en vervolgens gaan we om 19.00 uur gezamenlijk vanuit de bedrijvenmarkt naar de feestgelegenheid in de naastgelegen theaterzaal met podium van Hart van Holland, zie foto.

Feestavond NVTG 70 jarig bestaan in  theaterzaal met preuvenement op balkons in Hart van Holland
Feestavond NVTG 70 jarig bestaan in theaterzaal met preuvenement op balkons in Hart van Holland

We hebben een prachtige locatie om gezellig bij te praten en te netwerken met beneden de feestmuziek en het lopend buffet en boven op de rustiger gelegen balkons coleur locale met preuvenementen van regionale noordelijke aard. De toekomst van de technologie in de gezondheidszorg zal door een act van een professionele Keynote speaker beschouwd worden met een komische noot. We zoeken naar bedrijven die zich op deze avond willen profileren als netwerk-hoofdsponsor en als cosponsor voor de tafels bij het preuvenement, zodat wij het feest tot een succes kunnen maken. U kunt met uw inbreng het feest persoonlijker maken met exposure voor uw bedrijf.

Wij hechten enorm aan uw positieve reactie en uw bijdrage om uw bedrijf te profileren.

Aanmelding

Graag vernemen we hoe uw bedrijf zich wil profileren tijdens ons congres en van welke profileringsmogelijkheden uw bedrijf gebruik wenst te maken.

Klik hier voor de voordeelpakketten en overige sponsormogelijkheden.

Net als vorige jaren geldt op volgorde van inschrijving: wie het eerst komt, het eerst maalt.
De reeds gereserveerde plaatsen op de beursvloer worden periodiek (meestal aan het einde van de dag) op de website geactualiseerd zodat u kunt inzien welke plaatsen nog beschikbaar zijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de NVTG backoffice
via het mailadres .


Met vriendelijke groeten,

Het NVTG bestuur