NVTG College

Datum: 8 Mei 2018 | 10:00 - 16:00
Locatie: Meander Medisch Centrum Amersfoort

Dit jaar start de NVTG in samenwerking met Quadrance het NVTG College. Op dinsdag 8 mei zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden met als thema: zin en onzin van benchmarking in samenwerking met Quadrance. Een onderwerp dat erg goed past in het jaarthema kwaliteit, veiligheid en verantwoording. Daarnaast haken we in op de uitkomsten van de telefonische enquête die we in de herfst hebben afgenomen. U gaf namelijk aan interesse te hebben in verantwoording en compliance.

Het onderwerp
Over benchmarking is veel discussie. De één ziet het als waardevolle input voor verbetering. De ander ziet vooral de onmogelijkheid van een goede vergelijking. Een getal zonder context zegt niets. Een millimeter is in de wegenbouw niet relevant, maar voor wie een computerchip bouwt is het onmetelijk veel.

In deze presentatie laat Quadrance zien hoe instellingen al 10 jaar lang gegevens verzamelen, vergelijken én in de context plaatsen. Verder wordt duidelijk gemaakt hoe de informatie verbetermogelijkheden blootlegt en hoe wordt omgegaan met schaalgrootte en contractering in de vergelijking. De resultaten gemeten over een langere periode liegen er niet om.

Tevens zal er dieper wordt ingegaan op de Algemeen Technische Bepalingen (de ATB's). Ziekenhuisgroep Twente ZGT en Quadrance zijn een samenwerking aangegaan om Algemeen Technische Beschrijvingen (ATB’s) beschikbaar te maken voor andere instellingen.

Quadrance

In het kort.

Onderwerp: zin en onzin van benchmarking
Locatie: Meander Medisch Centrum Amersfoort
Wanneer: dinsdag 8 mei 2018
Programma: 10.00 tot 12.00 uur voor instellingsleden uit de Cure en Care
Deelname: is gratis voor leden van de NVTG

Schrijf je nu in.