NVTG Algemene Ledenvergadering

Datum: 18 April 2019 | 17:30 - 18:30
Locatie: Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4 in Nijkerk

Alle NVTG-leden zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De ALV vindt plaats op donderdag 18 april 2019 van 17.30 uur tot 18.30 uur in het Ampt van Nijkerk op de Berencamperweg 4 in Nijkerk.

Op de agenda staan de gebruikelijke items zoals de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, begroting, kascommissie, bestuursmutaties, het eren van de jubilarissen, etc. We zullen ook de verkiezing van de Commissie van Beroep, Huishoudelijk reglement van de NVTG Regioís, statusupdate lopende zaken, terugblik op het NVTG Voorjaarscongres en regiobijeenkomsten en vervolg op de intervisie-bijeenkomst aan de vergadering voorleggen. Na afloop is er een warm buffet zodat we na de files huiswaarts kunnen keren met de afspraken en focus op het komende jaar.

Inschrijven