NVDO - Leergang Asset Management

Datum: 8 Mei 2019
Locatie: Driebergen

Asset Management is een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft. Waarde dat zich manifesteert in gestroomlijnde bedrijfsprocessen, een juiste informatievoorziening, het voeren van optimale risicobeheersing, kosteneffectief onderhouden van de assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk beheersniveau binnen uw organisatie.

Toepassing van Asset Management biedt u de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen uw kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten), zoals bijvoorbeeld hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid, productiviteit en de mate van milieubelasting door de assets.
Kortom, hoe kan ervoor worden gezorgd dat uw assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten gedurende de gehele technische levensduur van de assets. In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enigerlei wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van uw asset hebben, integraal met elkaar samenwerken.

Leerdoelen

Na het volgen van de leergang is de cursist in staat om antwoord te geven op de volgende vragen:
· Wat is Asset Management: gedachtengoed, de methodiek en principes?
· Welke plaats en positie neemt Asset Management in binnen de organisatie?
· Hoe wordt risicomanagement toegepast binnen de methodiek van Asset Management?
· Hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Cost benadering?
· Hoe wordt wet- en regelgeving in het bedrijfsbeleid geborgd?
· Hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden verhoogd en totale kosten over de levensduur worden geoptimaliseerd?
· Hoe bereik ik de optimale kosteneffectiviteit van de assets over de levensduur?
· Hoe ontwikkel ik de meest doelmatige uitbestedingsstrategie, hoe voer ik regie over de markt?
· Hoe worden mijn directie en ik zich bewust van de meerwaarde van Asset Management?
· Hoe kan ik de methodiek en principes van Asset Management effectief binnen de keten van mijn organisatie uitdragen en communiceren?
· Hoe kan ik bijdragen in het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten?
· Hoe kan ik de normstandaard ISO 55000 als hulpmiddel toepassen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen?
· Welke rol speelt duurzaamheid bij Asset Management?
· Welke rol speelt de ontwikkeling van Data Management / Internet of Things / Predictive Maintenance binnen Asset Management?

Bestemd voor

De leergang Asset Management is primair bestemd voor medewerkers die binnen hun bedrijf een rol en/of verantwoordelijkheid hebben in het ontwerpen, engineeren, beheren en onderhouden van assets gedurende de levensduur. Deze medewerkers vervullen bijvoorbeeld functies op het gebied van project-, productie- en onderhoudsmanagement, technische beheerders, fleet management, reliability- en maintenance engineering, planning & control en inspectie.

DIRECT AANMELDEN KLIK HIER