NVDO - Cursus Meerjarenonderhoudsplanning

Datum: 6 - 7 December 2018
Locatie: Houten

Direct meer informatie of aanmelden klik hier

Bij een meerjarenonderhoudsplanning gaat het erom dat de wensen van een organisatie vertaald worden naar de mogelijkheden van het gebouw waarin die organisatie gehuisvest is. Een goede meerjarenonderhoudsplanning maakt gebruik van de resultaten die verkregen zijn uit onderhoudsinspecties (bijvoorbeeld volgens NEN 2767). Elke onderhoudsplanning heeft twee belangrijke functies: het is een goed stuk gereedschap bij onderhoudsbeheersing en het is een goed communicatiemiddel bij het zichtbaar maken van de resultaten van onderhoudswerkzaamheden.

Doel

De cursist is na afloop van de cursus Meerjaren Onderhoudsplanning in staat: een Programma van Eisen voor Instandhouding op te stellen, bezien vanuit dwingend recht, regelend recht en beleid. Hij kan een meerjarenonderhoudsplanning van (bouwkundig) onderhoud maken en weet om te gaan met onderhoudskengetallen en projectanalyses om de eigen meerjarenonderhoudsplanning mee te kunnen vergelijken.

Onderwerpen

De cursus Meerjarenonderhoudsplanning is bestemd voor beheerders en onderhouders van gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, facility-medewerkers en gebruikers. Deze cursus is ook geschikt voor medewerkers van toeleveranciers.