NVDO - Cursus Reliability-Centred Maintenance (RCM3)

Datum: 11 - 13 Juni 2019
Locatie: NVDO Houten

Deze cursus neemt de deelnemers mee door het Aladon RCM3-proces - de volgende generatie RCM. RCM3 is de opvolger van het robuuste en grondige denkproces van de eveneens door Aladon ontwikkelde RCM2-methode. Organisaties passen RCM3 toe om operationele en onderhoudsrisico’s die samenhangen met het gebruik van fysieke assets te reduceren, om zo de inherente capaciteit van assets op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid te bereiken tegen minimale kosten. Risico-gebaseerd RCM (RCM3) brengt de onderhoudsstrategie volledig in lijn met de internationale normen voor assetmanagement en risicomanagement (ISO 55000 en ISO 31000). Met RCM3 bepaalt u welke onderhoudstaken moeten worden toegepast op een systeem en met welk interval deze taken moeten worden uitgevoerd. RCM3 biedt ook de oplossing om te bepalen in welk geval het beter is om een storing bewust af te wachten of een storing te bestrijden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden. U ervaart de best practices voor het beantwoorden van de acht vragen van RCM3 aan de hand van een praktijkvoorbeeld. U verkent ook de algemene valkuilen bij de uitvoering en de implementatie van RCM3. 

Doel

Tijdens de cursus leert u de basis van modern prestatiemanagement van fysieke assets. Vandaag de dag is er, meer dan ooit, de prangende behoefte om assetprestaties te vergroten en tegelijkertijd kosten te verminderen. Een sleutel tot succes is het verschuiven van de traditionele benadering van reparatie en optimalisatie naar het proactief beheersen van risico’s – het basisprincipe van RCM3.

Onderwerpen

- Risico’s inventariseren en beoordelen
- Maatregelen bepalen om de risico’s effectief te beheersen
- Kiezen uit de verschillende soorten onderhoud en operationele strategieën op basis van technische haalbaarheid en toegevoegde waarde
- Vereiste intervallen bepalen van onderhoudstaken
- De gemeenschappelijke RCM3-taal; met gedeelde doelstellingen voor onderhoud, inspectie en productie en hoe de onderlinge samenwerking tussen deze afdelingen succesvol Asset Management mogelijk maakt
- De juiste Asset Management beslissingen nemen voor optimale prestaties van technische systemen en tegelijkertijd veiligheid en milieu-integriteit maximaliseren
- Bereiken van compliance - onderhoudsstrategieën opstellen die voldoen aan de ISO-standaards voor Asset Management en risicomanagement (ISO55000 en ISO31000)

Na de cursus bent u in staat om deel te nemen in een projectteam dat RCM3 toepast op een asset onder leiding van een RCM3-facilitator.

Direct meer informatie of aanmelden klik hier