NVDO - Bijeenkomst NVDO Inspectieplatform

Datum: 23 Mei 2019 | 13:30 - 17:00
Locatie: Apostolisch Genootschap, Utrecht

“Asset Management en Risico Gestuurd B&O” in relatie tot normen en richtlijnen zoals NEN en CROW

Nu NEN druk bezig is om de normen voor Beheer en Onderhoud (NEN2767, NTA8026, etc.) voor de gebouwde omgeving verder uit te werken en af te stemmen op ISO 55000 (Asset Management) en de, in de infra gebruikte, CROW CUR Aanbeveling 117, is gebleken dat er behoefte is aan een verdere verdieping van waar al deze documenten een plek in het proces van inspectie tot instandhouding verdienen. Vaak wordt Aanbeveling 117 gebruikt als inspectienorm, terwijl deze veel meer beschrijft en beslaat dan alleen inspectie.

Sterker nog: een uitvraag met de wens voor ‘een inspectie conform CUR 117’ is zelfs lariekoek. Wat beschrijven dus de richtlijnen en normen en hoe verhouden zij zich tot het bredere plaatje bij de invulling van Asset Management en Risicogestuurd Beheer en Onderhoud? Een bijzondere inhoudelijke sessie die je niet mag missen.
Sprekers (13.30-17.00 uur)
Ko Nieuwenhuijse, Regiem Beheerder Grote Constructies Tata Steel
Rob Kotte, Consultant bouw & installaties NEN
Maurice Reusen, Adviseur Asset Management Reusen HaskoningDHV Nederland B.V
Tom Dieleman, Senior Adviseur Rijkswaterstaat
Jos Wessels, Senior projectmanager CROW
Jolien van Stokkem, Projectmanager Arcadis

Deelname is gratis en collega's en relaties zijn van harte welkom!

Direct meer informatie en aanmelden klik hier!