Knowing You Better

Datum: 10 September 2018 | 12:00 - 14:00
Regio: Regio West

Het duurt nog even, maar graag willen wij u uitnodigen voor de vierde Knowing You Better sessie op maandag 10 september. Op uitnodiging van Strukton Worksphere is iedereen vanaf 12:00 uur welkom bij Altrecht in Zeist. Altrecht is specialist in geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte terecht kunnen voor specialistische behandeling.

Onderwerpen die tijdens deze sessie aan bod komen zijn:

- Doorontwikkeling van een prestatiecontract naar maatgericht onderhoud gericht op het zorgproces. Deze presentatie staat onder leiding van Henk Steven Beernink (Contractmanager Huisvesting en Facilitaire diensten bij Altrecht) en Karin Johannes (Klantmanager bij Strukton Worksphere).

Strukton Worksphere is 6 Jaar geleden begonnen met het beheer en onderhoud op basis van een prestatiecontract en sinds 1.5 jaar met de transitie naar maatgericht onderhoud op basis van het zorgproces. Henk Steven en Karin vertellen samen hoe deze transitie tot stand gekomen is.

- Het tweede onderwerp, ‘Verduurzamen vastgoed’, staat onder leiding van Harmen Jansen (Projectmanager Vastgoed bij Altrecht) en Mark Welle (Technisch Consultant Verduurzaming bij Strukton Worksphere).

Om de systematische verduurzaming in de zorg te versnellen is in 2015 de Greendeal Duurzame Zorg ontwikkeld. Inmiddels zijn al meer dan 100 partijen, waaronder Altrecht, toegetreden en is door de zorgsector de Milieuthermometer Zorg ontwikkeld. Deze Milieuthermometer is een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren. Strukton Worksphere helpt Altrecht onder andere bij het invulling geven van het verduurzamen van het vastgoed om zo het doel, certificaat brons te kunnen behalen. Harmen en Mark geven tijdens deze sessie meer inzicht in dit proces.

Maandag 10 september 2018 vanaf 12:00 uur, einde programma 14:00 uur.

Locatie:
Altrecht, De Kapel
Gedachtengang 6
3705 WH Zeist

Inschrijfformulier