Kansen en risico’s bij visie en strategie rond zorgvastgoed

Datum: 28 November 2018
Locatie: Huize Salland, Bloemendalsweg 5 7429 AL Colmschate (Deventer)
Regio: Regio Oost

Namens het kernteam regio Oost hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de bijeenkomst op woensdag 28 november 2018 met als thema:

“Kansen en risico’s bij visie en strategie rond zorgvastgoed”

Wij zijn verheugd deze bijeenkomst met ondersteuning van Carinova en AAG te kunnen organiseren.

Onderwerp

Vastgoed is een belangrijke asset voor een zorgorganisatie, aangezien het veel impact heeft op het rendement van zorginstellingen. Een duidelijke vastgoedvisie en -strategie maar ook een goed beheer van het vastgoed is essentieel.

Organisaties moeten ervoor zorgen dat de kapitaallasten geen problemen veroorzaken binnen de integrale bekostiging en op een meer commerciële manier omgaan met hun vastgoed. Het zelf opstellen van de vastgoedexploitatie en businesscases en kunnen analyseren van de uitkomsten wordt steeds belangrijker.

De impact van vastgoed op exploitatie en rendement van het zorgbedrijf is groot. Dat vraagt om professioneel vastgoedbeleid en -beheer.
• Hoe doe je dat?
• Wat zijn de valkuilen?
• Hoe bepaal je welk vastgoed je op kortere en langere termijn nodig hebt?
• Hoe kun je het vastgoed verduurzamen met een gezonde businesscase?

Bij deze regiobijeenkomst nemen Camiel Rommens en Marcel van Wijk van AAG u op een interactieve manier mee in het traject van vastgoedbeleid, planvorming en businesscases tot en met de belangrijkste onderhouds- en beheers aspecten. Aan de hand van een concrete casus worden kansen en risico’s in de exploitatie van zorgvastgoed benoemd. Deze inzichten stellen u als professional in staat om te sturen op vastgoed, in het gehele proces van portfoliomanagement tot en met de exploitatie van het vastgoed.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 – 15.00 Ontvangst op het terrein van Carinova op de locatie “Huize Salland” te Deventer.
15.00 – 15.30 Welkom door voorzitter Erik Boswinkel en introductie door Gert Ligtenberg
15.30 – 16.15 Presentatie AAG deel 1
16.15 – 16.30 Pauze
16.45 – 17.30 Presentatie AAG deel 2
17.30 – 18.15 Afsluiting met hapje en drankje