Intervisie middag

Datum: 18 Oktober 2018 | 15:00 - 19:30
Locatie: Golden Tulip Ambt van Nijkerk

Aan de leden, de regioteams en het bestuur van de NVTG,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor een intervisie middag met leden, regio teams en NVTG bestuur op:

Donderdagmiddag 18 oktober 15.00 uur in Golden Tulip Ambt van Nijkerk.

We willen graag met elkaar in gesprek over de toekomstgerichte ontwikkelingen van de NVTG, zodat de NVTG haar toegevoegde waarde voor u als NVTG lid - werkzaam in het vakgebied technologie in de gezondheidszorg - kan blijven behouden en verder uitbouwen. In 2016 is het NVTG beleid “Op weg naar 2020” vastgesteld. Veel zaken zijn inmiddels ter hand genomen en zijn in uitvoering of afgerond. Zie ook het NVTG jaarplan 2018 wat op de ALV in april 2018 met u is besproken.

Nu in 2018, halverwege de beleidsperiode 2016-2020, willen wij graag met u in gesprek over de voortgang, het vervolg en zo nodig de aanpassingen in beleid. We laten ons bij deze discussie, waarvan we 18 oktober zien als startbijeenkomst, ondersteunen door &de Groot, een externe ondersteuner met de nodige ervaring in beroepsverenigingen.

We willen de discussie niet inperken, maar stellen voor om aan de hand van de volgende vragen antwoorden te vinden die ons, de NVTG, verder helpen ontwikkelen.
- Wie zijn de toekomstige (instellings)leden NVTG, uitsluitend management of ook verdieping naar operationele lagen in de instellingen ?
- Hoe kunnen we de participatie van met name instellingsleden op NVTG-bijeenkomsten vergroten?
- Waarom lid worden van de NVTG ?
- Vrij onderwerp, te kiezen door aanwezigen op 18 oktober.

Voorafgaand aan de vragenronde zullen we u kort informeren over een aantal zaken die nu spelen, en waarvoor inmiddels acties in uitvoering zijn, zie het als een tussentijdse update tussen de vorige en de volgende ALV.

Ik hoop u te kunnen begroeten op 18 oktober in Nijkerk. We sluiten de middag af met een lopend buffet, zodat u rond 19.30 uur weer huiswaarts kunt keren.