Brandweer Groningen

Datum: 26 September 2018 | 16:30 - 20:00
Locatie: Brandweer Groningen, Sontweg 10, 9723 AT Groningen
Regio: Regio Noord


SAVE THE DATE: 26 september

Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) ondersteunt professionals bij hun werkzaamheden ten dienste van het management van technische faciliteiten in de gezondheidszorg. Activiteiten draaien om drie pijlers: kennisdeling & blikverruiming, behartigen van collectieve belangen en het bieden van een platform voor netwerken.

Programma onderdelen

Welkom door BRW Groningen

Brandveiligheid in de zorg en de relatie met de brandbestrijdingsorganisatie.
Tijdens dit onderwerp komen brandgevaarlijke situaties ter sprake. Uit een verzameling foto materiaal worden praktijk situaties gepresenteerd, die een relatie hebben met het ontstaan van brand, het voorkomen van brand en detecteren en blussen van brand. Ter sprake komt o.a. generiek: materiaalklasse, bekleding, rook verspreiding, branddoorslag, brandoverslag.

Brandveiligheid (in de zorg) in relatie met de repressieve dienst.
Wat gebeurt er nu eigenlijk als we zover zijn dat de brandweer uitrukt. De brandweer verteld over haar relatie met zorg organisaties en de wijze waarop zij repressief optreden vanaf het moment van de melding. Wat is het plan, hoe ontstaat het plan van aanpak, welke technieken komen hier naar voren. (Tersprake zou kunnen komen: afschakelen van elektriciteit, luchtbehandeling, OK gebieden, opslag van zuurstof en gassen, evacuatie hulpmiddelen, relatie met communicatie middelen.

NVTG register

Bezichtiging/rondleiding door de kazerne, inhoud brandweer autoís, (techniek speelt hier een belangrijke rol) Bijvoorbeeld hogedruk blussing, schuim toevoeging.

Interactie en borrel

Locatie

Brandweer Groningen
Sontweg 10
9723 AT Groningen

Parkeren kan bij Ikea