Brandweer Groningen

Datum: 26 September 2018 | 16:30 - 20:00
Locatie: Brandweer Groningen, Sontweg 10, 9723 AT Groningen
Regio: Regio Noord

Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) ondersteunt professionals bij hun werkzaamheden ten dienste van het management van technische faciliteiten in de gezondheidszorg. Activiteiten draaien om drie pijlers: kennisdeling & blikverruiming, behartigen van collectieve belangen en het bieden van een platform voor netwerken. Op woensdag 26 september organiseert Regio Noord een bijeenkomst over brandveiligheid in relatie met de brandweer organisatie.

Ontvangst: 16.30 uur
Aanvang programma: 16.45 uur
Afsluiting programma: 20.00 uur

Programma

Welkom door Brandweer Groningen
Brandveiligheid in de zorg en de relatie met de brandbestrijdingsorganisatie
Tijdens dit onderwerp komen brandgevaarlijke situaties ter sprake. Uit een verzameling fotomateriaal worden praktijksituaties gepresenteerd, die een relatie hebben met het ontstaan van brand, het voorkomen van brand en detecteren en blussen van brand. Ter sprake komt o.a. generiek: materiaalklasse, bekleding, rookverspreiding, branddoorslag, brandoverslag.
Brandveiligheid (in de zorg) in relatie met de repressieve dienst
Wat gebeurt er nu eigenlijk als we zover zijn dat de brandweer uitrukt. De brandweer vertelt over haar relatie met zorgorganisaties en de wijze waarop zij repressief optreden vanaf het moment van de melding. Wat is het plan, hoe ontstaat het plan van aanpak, welke technieken komen hier naar voren. (Ter sprake zou kunnen komen: afschakelen van elektriciteit, luchtbehandeling, OK-gebieden, opslag van zuurstof en gassen, evacuatie hulpmiddelen, relatie met communicatiemiddelen.
NVTG register
Bezichtiging/rondleiding door de kazerne, materieel, voertuigen
Waaronder de inhoud van brandweerauto's. Techniek speelt hier een belangrijke rol, bijvoorbeeld hogedruk blussing en schuimtoevoeging.
Interactie en borrel

Locatie

Brandweer Groningen
Sontweg 10
9723 AT Groningen

Parkeren kan bij Ikea Groningen (
Sontweg 9

Inschrijfformulier

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de NVTG.