Bijeenkomst Provincie Drenthe: "Medicijnresten uit Drents water"

Datum: 22 Maart 2018 | 13:00 - 19:30
Locatie: Provinciehuis Westerbrink 1, Assen

Op 22 maart 2018, internationale Wereld Waterdag, organiseert de provincie Drenthe de bijeenkomst ‘Medicijnresten uit Drents water’. Wij presenteren een afwisselend programma met ruimte voor gesprek, omdenken, inspiratie en goede voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Centraal staat de vraag: “Wat kunnen we in Drenthe samen doen om de waterkwaliteit te verbeteren?

Nederlanders gebruiken steeds meer medicijnen. Een deel daarvan komt via urine en ontlasting in het rioolwater terecht en vervolgens in het milieu. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Het stijgende medicijngebruik (deels door vergrijzing) en klimaatverandering (langdurige lage waterstanden) zetten de waterkwaliteit onder druk. Daarnaast wordt ons water via mest belast met diergeneesmiddelen.

Urgentie

Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor medicijnen in ons (drink)water, vooral als het gaat om ‘antibioticaresistentie’ en ‘hormoon verstorende stoffen’. Ook politiek klinkt de roep om de belasting van ons water terug te dringen. Om dit te realiseren werkt de Rijksoverheid met een ketenaanpak. Want alleen door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen en door waterzuivering kan het probleem worden opgelost.

ketenaanpak

Wat doet Drenthe?

In Drenthe werken apothekers, huisartsen en gemeenten samen bij het inleveren en verwerken van oude medicijnen. Waterschap Hunze en Aa, waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe werken met de campagne Onze Drentsche Aa aan de bewustwording van inwoners over schoon drinkwater. Er gebeurt nog meer, maar er kan ook nog meer.

Tijdens de bijeenkomst gaan we daarover graag in gesprek. U kunt zich tot 15 maart opgeven. Deelname is kosteloos.


Klik hier voor meer informatie en de aanmeldmogelijkheid.